V Pielgrzymka - Sympozjum pracowników pomocy społecznej

Pracownicy socjalni z Suwalszczyzny spotkali się w klasztorze w Wigrach

Pracownicy socjalni z Suwalszczyzny spotkali się w minionym tygodniu na pielgrzymce-sympozjum zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

 

V Pielgrzymka - Sympozjum pn. „Św. Brat Albert prekursorem pracy socjalnej w Polsce” odbyła się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach. Sympozjum miało na celu popularyzację postaci św. Brata Alberta, który w 2020 roku został przez Papieża Franciszka ogłoszony patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce. Przesłanie Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta ,,Powinno się być dobrym jak chleb”, dokonania i twórczość są wzorem człowieczeństwa. Jego działalność jako społecznika cechowała się środowiskowym podejściem do pomagania najbardziej potrzebującym, nowatorską formułą organizacji i prowadzenia zgromadzeń oraz nastawieniem na zmianę społeczną. Wyprzedzając swoją epokę w pracy wykorzystywał on narzędzia i instrumenty, które do dnia dzisiejszego stanowią podstawę pracy pracowników socjalnych. Wspomnieć należy chociażby o diagnozie środowiska, wywiadzie środowiskowym, czy spółdzielni socjalnej. Jego postać i dokonania stanowią inspirację do podejmowania działań w kierunku pomocy najbardziej potrzebującym i wykluczonym z różnych powodów. Celem sympozjum było na podniesie kompetencji pracowników pomocy społecznej w zakresie służby drugiemu człowiekowi.

 

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia honorowe PRIMUS IN AGENDO dla pracowników i osób współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach, które wykazały się ogromnym zaangażowaniem w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz w pracy społecznej. Dekoracji dokonali Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Mieczysław Baszko, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 

- Chcemy iść w kierunku nowej strategii dotyczącej deinstytucjonalizacji, czyli odchodzenia od dużych placówek i przechodzenia do opieki kameralnej, rodzinnej, środowiskowej. Świadczenie usług bardziej na miejscu – w domach czy rozszerzonych formułach rodzinnych domów pomocy, czyli w takim zakresie, żeby jednostki były mniejsze, dawały łatwiejszy kontakt z osobami – mówił podczas spotkania wiceminister Szwed.

 

Dodaj komentarz