Koniec z szansami na ekspresówkę Augustów-Białystok?

Bez szans wydaje się być modernizacja drogi krajowej nr 8 na odcinku Suwałki – Białystok

 

Bez szans wydaje się być modernizacja drogi krajowej nr 8 na odcinku Augustów – Białystok do standardów „ekspresówki”. Tak wynika z posiedzenia Rady ds. Transportu, które w poniedziałek (5.12) odbyło się w Brukseli. 

 

Apele samorządowców z regionu, domagających się modernizacji drogi krajowej nr 8 na odcinku Suwałki – Białystok do standardów „ekspresówki” raczej wysłuchane nie zostaną. Przypomnijmy, że o takie rozwiązanie wielokrotnie apelowali samorządowcy m.in. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk oraz Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa, a także przedsiębiorcy z regionu. Tożsame stanowisko zaprezentował Podlaski Zespół Parlamentarny, którym kieruje poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński. W tej sprawie skierowano do Ministerstwa nawet specjalną petycję z kilkoma tysiącami podpisów.

 

Zdaniem samorządowców bardzo dyskusyjną kwestią jest przecięcie forsowanej przez Rząd drogi Ełku do Knyszyna z przyrodniczo cenną doliną Biebrzy, otuliną Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz terenami Natura 2000 na co już wielokrotnie zwracali uwagę ekolodzy. Drugą kwestią jest wydłużenie drogi co pociągnie za sobą istotne skutki ekonomiczne ale też i przyrodnicze. Sama budowa estakady nad doliną Biebrzy to koszt – jak szacują drogowcy - w zależności od wariantu od 143 do 252 mln zł.

 

Wszystko wskazuje jednak na to, że to właśnie droga Ełk-Knyszyn doczeka się realizacji. 5 grudnia w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady ds. Transportu, dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Efektem spotkania ministrów ds. transportu było przyjęcie stanowiska państw członkowskich, tzw. podejścia ogólnego w sprawie zmienionego rozporządzenia TEN-T, w którym Rada przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu swoje stanowisko wobec wniosku ustawodawczego Komisji. Wygląda to tak: nowy korytarz Morze Bałtyckie - Morze Czarne – Morze Egejskie, którego częścią jest budowana w Polsce Via Carpatia, uzupełniono o odcinek Lublin – Białystok – Ełk, aż do Tallina i Helsinek. Na południu natomiast korytarz przedłużono aż do Cypru. Ta decyzja umożliwi otrzymanie dofinansowania realizacji budowy szlaku Via Carpatia ze środków unijnych.

- Polska jest zadowolona z zaproponowanych w Radzie Unii Europejskiej zmian w Transeuropejskiej Sieci Transportowej. W toku negocjacji, na wniosek Polski, ten nowy korytarz trójmorski został uzupełniony o odcinek Lublin – Białystok – Ełk, aż do Tallinna i Helsinek. W efekcie cały polski odcinek szlaku Via Carpatia został ujęty w sieci bazowej lub bazowej rozszerzonej TEN-T, w przebiegu nowego korytarza - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Foto:  Ministerstwo Infrastruktury 

3 Komentarzy

PiSwyborca

08/12/2022

Mam nadzieje , ze Zieliński już nigdy nie będzie posłem ani senatorem . To on doprowadził suwalszczyzne do upadku ! Augustów , Sejny i Suwałki nigdy ci tego nie zapomną !

Dodaj komentarz