Zobacz piękne ogrody i balkony suwalczan

27 edycja konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”

 

212 zgłoszeń wpłynęło do 27 edycji konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Zwycięzców poznamy 10 września w Parku Konstytucji 3 Maja podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu.

 

Z roku na rok do konkursu zgłasza się coraz więcej uczestników - w tym roku wpłynęło 212 zgłoszeń, wśród których znalazły się ogrody, ogródki przyblokowe, ogrody przy zakładach pracy, ogrody przy placówkach oświatowych oraz działki i balkony. Obiekty konkursowe zlokalizowane na terenie Suwałk oceniane były w siedmiu kategoriach.
 

  1. Balkony, tarasy,
  2. Zieleń na terenie placówek oświatowych,
  3. Ogródki przy budynkach wielorodzinnych ( zabudowa blokowa),
  4. Ogródki przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,
  5. Zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni zieleni do 1000 m2,
  6. Zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni zieleni powyżej 1000 m2,
  7. Ogrody działkowe.

 

Przegląd obiektów konkursowych przeprowadzany był w terminie od 10 lipca do 24 lipca. Przy ocenie obiektów konkursowych brano pod uwagę następujące elementy: wpływ kompozycji na dekorację i estetykę miasta, oryginalność kompozycji, poziom utrzymania zieleni, ogólny wygląd estetyczny obiektu i ukwiecenie obiektu. Komisja konkursowa pracowała pod przewodnictwem radnego Rady Miejskiej w Suwałkach Karola Korneluka. W jej skład weszli także:  pracownik Urzędu Miejskiego – Agnieszka Szyszko, przedstawiciel ogrodów działkowych Wiesław Domalewski oraz pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni –  Jolanta Tama i Olga Wasilewska. 

 

Finał konkursu odbędzie się 10 września w parku Konstytucji 3 Maja podczas Europejski Dzień bez Samochodu. Na zwycięzców czekają nagrody. Łączna kwota nagród w 2023 r. wyniesie 29 300,00 zł. Laureaci otrzymają upoważnienia do zakupów  na kwoty od 250 do 750 zł. Pozostali uczestnicy  otrzymają upoważnienia do zakupów na kwotę 100 zł.

 

Foto: UM Suwałki

Dodaj komentarz