VI Pielgrzymka – Sympozjum pracowników pomocy społecznej i ich podopiecznych

Pielgrzymka – Sympozjum

 

W piątek (17.06), w pokamedulskim klasztorze w Wigrach odbyła się VI Pielgrzymka - Sympozjum pracowników pomocy społecznej i ich podopiecznych ,,Św. Brat Albert Chmielowski wczoraj i dziś”.

 

Wydarzenie zorganizowały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach. Poza wykładami i dyskusjami uczestnicy mogli usłyszeć chór PRIMO pod dyrekcją Ignacego Ołowia i uczestniczyć w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez biskupa Jerzego Mazura.

 

Do pielgrzymujących dołączyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, poseł Mieczysław Baszko oraz poseł i wiceminister Lech Kołakowski, który skomentował sytuację socjalną społeczną - "Jest to trudny czas. Zdrożały wodory, energia elektryczna, paliwa, nawozy sztuczne i mogą powodować zwyżki cen, ale dobrze funkcjonujące państwo, samorządy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób potrzebujących"

 

Św. Brat Albert Chmielowski był artystą malarzem, powstańcem styczniowym i opiekunem najuboższych. Wyprzedzając swoją epokę, w pracy wykorzystywał on narzędzia i instrumenty, które do dnia dzisiejszego stanowią podstawę pracy pracowników socjalnych. Wspomnieć należy chociażby: diagnozę środowiska, wywiad środowiskowy, czy spółdzielnię socjalną. W uznaniu jego działalności, 12 listopada 1989, papież Jan Paweł II ogłosił go świętym, a od 2020 roku został ogłoszony przez papieża Franciszka patronem wszystkich pracowników społecznych.

 

4 Komentarzy

Po prostu weźcie się do roboty a nie jakieś pielgrzymki. pomogło to coś? nie sądzę.

 

Dodaj komentarz