Suwalskie Bulwary imienia Wacława Kunca

"Bulwary imienia Wacława Kunca" w Suwałkach

 

Terenom rekreacyjno-parkowym przyległym bezpośrednio do rzeki Czarnej Hańczy od ulicy 1 Maja do mostu przy ulicy Wojska Polskiego suwalscy radni nadali nazwę: "Bulwary imienia Wacława Kunca".

 

Z pomysłem nadania nazwy suwalskim bulwarom „Bulwary im. Wacława Kunca" wyszedł Jacek Roszkowski z Prawa i Sprawiedliwości, który skierował w tej sprawie interpelację do prezydenta Suwałk, a w środę (25.01) nad zagadnieniem pochylili się wszyscy radni podczas styczniowego posiedzenia. 

 

Jak podkreślał w swojej interpelacji radny, Wacław Kunc to postać zasłużona dla Miasta Suwałki i jego mieszkańców. To założyciel i właściciel suwalskiego browaru, który w swojej działalności wykazał się dużą wrażliwością społeczną pomagając biedniejszej części naszej społeczności. Zatrudniał w browarze więcej osób niż potrzebował z racji ochrony ich przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec. 

 - Polacy jako pracownicy przymusowi pracowali w większości niemieckich firm, gdzie śmiertelność wynosiła nie rzadko 90 %. Można więc powiedzieć, że Wacław Kunc zatrudniając suwalczan w swojej fabryce ratował im często życie. Wacław Kunc angażował się często w różnego rodzaju zbiórki, ufundował między innymi dzwon do konkatedry św. Aleksandra. Wacław Kunc jest dobrym przykładem przedsiębiorcy, który widząc zagrożenia i potrzeby mieszkańców Suwałk angażował się w ich obronę i pomoc. Biorąc powyższe pod uwagę uważam za zasadne nazwanie suwalskich bulwarów imieniem Wacława Kunca, którego browar mieści się przy tychże bulwarach, z umiejscowieniem tablicy przypominającej postać naszego zacnego mieszkańca - argumentował Jacek Roszkowski. 
 

Radni przyjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy bulwarom jednogłośnie.


 

Wacław Kunc urodził się w 1870 r. w Grodnie, był znanym suwalskim przedsiębiorcą i społecznikiem. Syn Józefa i Anny Amalii z Bechmanów. Ojciec zajmował się browarnictwem w Warszawie, gdzie poślubił matkę Wacława Annę. Przenieśli się następnie do Grodna, gdzie załozył browar i słodownię. Po śmierci żony w l87l został z siedmiorgiem dzieci. W 1872 r. poślubił w Warszawie Franciszkę z Kłodnickich. W 1888 r. założył browar parowy w Suwałkach, którym zarządzał początkowo Piotr Kunc, najprawdopodobniej jego Bratanek. Wacław Kunc przyjechał do Suwałk w 1895 r. a w 1900 r. po założeniu rodziny został właścicielem suwalskiego browaru pod nazwą ,,W. Kunc" . Wacław Kunc włączył się w suwalskie życie gospodarczo - społeczne. Należał do Ochotniczej Straży Ogniowej, był pomocnikiem komendanta oddziału wodnego, członkiem komisji rewizyjnej. W l901 r. pełnił urząd honorowego radnego miejskiego, a w 1906 r. został członkiem komisji przedwyborczej do I Dumy Państwowej. Zasiadał w radzie nadzorczej Towarzystwa Kredytowego Miasta Suwałki , należał do zarządu Towarzystwa Komunikacji Samochodowej. 

 

Wraz z żoną należał do grona najhojniejszych darczyńców suwalskich. W 1924 r. ofiarował kościołowi pw. św. Aleksandra dzwon "Waclaw". Był właścicielem kinematografu "Filmja" przy ul. T. Kościuszki 82. W okresie wielkiego kryzysu z jego inicjatywy powstała przy browarze kuchnia dla bezdomnych. Po wybuchu II Wojny Światowej udzielił miastu pożyczki na cele socjalne. W czasie okupacji zatrudniał Polaków ponad potrzeby browaru chroniąc ich przed wywózką do pracy przymusowej w Niemczech, pomagał również żonom oficerów i podoficerów. Wraz z żoną byli osobami mocno wierzącymi i modlili się, by Bóg ich razem zabrał do domu Ojca. Wacław Kunc zaślubiony z Julią Emilią z Muczyńskich w Suwałkach zmarł parę godzin po żonie 12 stycznia 1957r. Oboje spoczywają na suwalskim cmentarzu. Byli pracownicy browaru "w dowód pamięci" w 1992 r. postawili na ich grobie pomnik.

2 Komentarzy

Dodaj komentarz