233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Miejskie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Suwałkach

 

Miejskie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja odbyły się w piątek (03.05) w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. 

 

Dziś w Suwałkach, tak jak w całym kraju, obchodzone jest Święto Narodowe Trzeciego Maja. Miejskie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Narodu i Ojczyzny w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach. Po niej zebrani przeszli do Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach, gdzie miały miejsce okolicznościowe wystąpienia, apel pamięci, salwa honorowa oraz wręczono awanse na wyższe stopnie przedstawicielom służb mundurowych. Głos zabrali prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posłowie Jacek Niedźwiedzki i Jarosław Zieliński. Na koniec delegacje udały się pod Dąbek Wolności, gdzie złożono kwiaty. 

- Dzisiaj my też, podobnie jak twórcy Konstytucji, chcemy żeby Polskie Państwo było sprawiedliwe, mądrze i sprawnie zarządzane. Żeby autorytet Państwa, wolności obywatelskie i porządek społeczny gwarantowały bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i szczęście obywateli. Żeby władza ustawodawcza, władza sądownicza oraz administracja, służby i instytucje publiczne profesjonalnie i z oddaniem pracowały dla społeczeństwa i wspólnego dobra. Konstytucja to fundament na którym stoi gmach Państwa. To nie jest zwykły akt prawa. Majstrowanie przy fundamencie może naruszyć cały budynek. Obchodząc święto Konstytucji 3 Maja warto sięgnąć do naszej historii i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Polska pod koniec XVIII wieku upadła? Bo była osłabiona w wyniku wewnętrznych konfliktów i bez przyjaciół, a założona przeciwko Konstytucji Konfederacja Targowicka dzisiaj traktowana jest jako symbol zdrady narodowej. Dzisiaj szczególnie powinniśmy pamiętać o błędach naszej historii i uczynić wszystko, żeby ich nie powielać. Trzeba docenić to, że dzisiaj, kiedy toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, Polska jest w Unii Europejskiej, zjednoczonej Europie i w Pakcie Północnoatlantyckim. Mamy wspólny interes z krajami zachodnimi i sojusznikami w NATO. Chcemy zachować w Europie pokój. Chcemy w spokoju tworzyć przyszłość Polski i rozwijać nasze lokalne wspólnoty. Ale jest to możliwe wówczas, kiedy będziemy działać wspólnie w naszej ojczyźnie oraz współpracować z innymi demokratycznymi krajami. Musimy dzisiaj być mądrym narodem, który ze swojej historii potrafi wyciągać wnioski - mówił w swoim wystąpieniu prezydent Czesław Renkiewicz. 

Pierwsza w Europie i druga na świecie Konstytucja zniosła liberum veto, ograniczyła demokrację szlachecką, zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, obejmowała chłopów ochroną państwa, ale przede wszystkim dawała nadzieję. Konstytucja pokazywała siłę narodu i wolę naprawy ustroju. Była próbą ratowania Rzeczypospolitej. Już w dwa dni po jej uchwaleniu dzień 3 maja uznano za święto narodowe. 

 

Dodaj komentarz