Agnieszka Małka Naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu

Agnieszka Małka z Suwalskiego Ośrodka Kultury wygrała konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Agnieszka Małka z Suwalskiego Ośrodka Kultury wygrała konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 

Komisja konkursowa postanowiła powierzyć funkcję Naczelnika w Wydziale Kultury i Sportu Agnieszce Patrycji Małce, wieloletniej pracownicy Suwalskiego Ośrodka Kultury, odpowiedzialnej za Dział Promocji i Marketingu. 

- Pani Agnieszka Patrycja Małka uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w Wyższe j Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji oraz liczne kursy i szkolenia. Kandydatka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym 10-letnie w jednostkach kulturalnych na stanowisku kierowniczym. Kandydatka wykazała się niezbędną wiedzą wymaganą na danym stanowisku. Doświadczenie oraz znajomość zagadnień dotyczących obecnej pracy prognozują prawidłową realizację planowanych zadań na w/w stanowisku - przekazała komisja konkursowa w uzasadnieniu dokonanego wyboru. 

Przypomnijmy, że władze miasta kilkukrotnie próbowały wyłonić osobę na to stanowisko. Do ogłaszanych konkursów albo nie zgłaszał się żaden kandydat, albo zdaniem komisji konkursowej nikt ze startujących nie kwalifikował się na stanowisko. Dziś (29.09) jednak komisja konkursowa ogłosiła nazwisko nowego naczelnika. Ostatnio funkcję pełniącej obowiązki naczelnik Wydziału Kultury i Sportu pełniła Agnieszka Domalewska.

 

Foto: Suwalski Ośrodek Kultury

6 Komentarzy

Maciej

30/09/2022

 Niczyja, Agnieszka od lat pracowała w SOKu na stanowisku które było odpowiedzialne za promowanie miasta Suwałk . Proszę spojrzeć na jej profil Facebooka i prześledzić jej karierę a wtedy zobaczysz jak wiele włożyła w promocje miasta Suwałk . Wygrała konkurs bo ma najlepsze doświadczenie i bardzo mocno na to pracowała. 

pisiorek

30/09/2022

Dopóki prezydentem jest Pan Czesław dopóty kolesiostwo nie zniknie z Suwałk. 

Dodaj komentarz