Sprzęt i pomoce dydaktyczne trafią do suwalskich szkół

„Aktywna tablica” w suwalskich szkołach

Miasto Suwałki przeznaczy 140 tysięcy złotych na zakup interaktywnych narzędzi do suwalskich szkół.

 

Pięć suwalskich szkół otrzyma sprzęt i pomoce dydaktyczne za kwotę 140.000 zł, z czego 112 tysięcy to dofinansowanie z rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Za pieniądze szkoły kupią sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia na odległość. Wkład własny Miasta Suwałki to około 28.000,00 zł.

 

Chodzi tu o branżową szkołę w Zespole Szkół Technicznych oraz branżową szkołę i technikum w Zespole Szkół nr 4 oraz dwie szkoły podstawowe: SP7 i SP10. Placówki wykorzystają pieniądze na: laptopy, dodatkowe kamery internetowe, dodatkowe słuchawki, mikrofony oraz interaktywne monitory dotykowe.

 

Ponadto szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych do terapii uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym m.in. dla uczniów z ADHD, z autyzmem, z zaburzeniami słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją.

Dodaj komentarz