Święto Konstytucji 3 maja

złożyli kwiaty pod Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja

Władze samorządowe, duchowni, poczty sztandarowe, delegacje związków i organizacji kombatanckich, harcerze, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Suwałk złożyli kwiaty pod Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.

 

Suwalskie obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Następnie skromne uroczystości przeniosły się do Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie historię tego ważnego dokumenty przypomniał: Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. Złożone zostały również wiązanki kwiatów pod Dębem Wolności.

 

- Uchwalenie 230 lat temu Konstytucji majowej przez Sejm Czteroletni było wyrazem mądrości politycznej i patriotyzmu. Twórcy Konstytucji mieli świadomość, iż bez szybkich reform ustrojowych kraj nasz zmierza do upadku. Żyjemy w wolnym demokratycznym kraju. W pokoju możemy tworzyć przyszłość Polski, przyszłość naszego miasta, przyszłość Suwałk – mówił prezydent.

 

Świętowanie uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji ma istotne znaczenie w budowaniu poczucia wspólnoty państwowej i narodowej. Ci którzy przygotowali tekst Konstytucji 3 Maja i ją poparli mieli świadomość, że dokonują rzeczy wielkiej i koniecznej. Konstytucja majowa uwzględniała poglądy oświeceniowe na nowoczesne państwo. Likwidowała instrumenty dające możliwość ingerencji ościennych państw w sprawy Rzeczpospolitej jak wolna elekcja czy liberum veto. Wprowadzała monteskiuszowską zasadę trójpodziału władzy. Precyzowała kompetencje organów władzy. Podkreślała źródło władzy - wolę narodu.

 

Dodaj komentarz