Przy ulicy Wigierskiej parking nie powstanie

Realizacja parkingu ogólnodostępnego jest niezgodna z ustaleniami

 

- Realizacja na wskazanym terenie parkingu ogólnodostępnego jest niezgodna z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego - przekazał prezydent Suwałk w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych.

 

O wycofanie ze sprzedaży działki przy ulicy Wigierskiej 19 i przeznaczenie jej na parking samochodowy apelował do władz miasta Jacek Roszkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Jak argumentował radny, plac ten służy mieszkańcom Suwałk jako parking, korzystają z niego mieszkańcy pobliskich domów, klienci Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz goście zapraszani na wydarzenia w pobliskiej Państwowej Uczelni Zawodowej. 

 

Działka ta przeznaczona jest przez Urząd Miejski na sprzedaż i z odpowiedzi udzielonej przez prezydenta Suwałk wynika, że nic się w tej kwestii nie zmieni. Jak przekazał włodarz, omawiane działki położone są w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Południe" w Suwałkach. W jej granicach należy realizować zabudowę mieszkaniową w formie zwartej pierzei. 

- Plan zagospodarowania jednoznacznie wskazuje funkcję tego terenu. Realizacja na wskazanym terenie parkingu ogólnodostępnego, jest niezgodna z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego. Ponadto pragnę dodać, że Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 2 grudnia 2020 r. jednogłośnie (7 głosów „za") zaopiniowała o przyjęciu do planu sprzedaży ww. działek - przekazał w odpowiedzi Czesław Renkiewicz. 

3 Komentarzy

Dodaj komentarz