Stypendia i nagrody – wsparcie dla ludzi kultury

Pieniądze dla ludzi zajmujących się kulturą w Suwałkach

Do 15 grudnia trwa w Suwałkach nabór wniosków o stypendia i nagrody w dziedzinie kultury oraz o stypendia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

 

Stypendium kulturalne adresowane jest do wszystkich osób, które chciałyby zrealizować istotny dla miasta projekt z dziedziny muzyki, filmu, literatury, malarstwa, rzeźby bądź innej dziedziny kultury. W efekcie prac powinno powstać kompletne dzieło lub utwór np. spektakl teatralny, album muzyczny itp. O stypendium mogą starać się osoby fizyczne, indywidualnie lub zespołowo. Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2020 r. Nagrody natomiast przyznawane są osobom fizycznym i prawnym za szczególne osiągnięcia na polu kultury. Mogą je otrzymać m.in. twórcy, artyści, organizatorzy i promotorzy działalności kulturalnej, nauczyciele szkół artystycznych.

 

Do 15 grudnia można również składać wnioski o stypendium artystyczne dla dzieci i młodzieży. To nowy program stypendialny, który został wdrożony w tym roku. W ramach pierwszej edycji  wyłoniono trójkę stypendystów. Tak się złożyło, że wszystkie wyróżnione osoby związane są z muzyką - Julka Markowska śpiewa, Kamila Sacharzewska gra na pianinie, a Tomek Kopecki śpiewa i gra na gitarze. Jednak o stypendium artystyczne, które ma charakter indywidualny, mogą ubiegać się uczennice i  uczniowie suwalskich szkół, zamieszkali na terenie Gminy Miasto Suwałki i odnoszący sukcesy o zasięgu co najmniej wojewódzkim w różnych dziedzinach sztuki – muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki plastyczne, film. Zgodnie z regulaminem stypendysta realizować ma za otrzymane pieniądze program podnoszenia swoich umiejętności artystycznych i twórczych, tj. może je przeznaczyć na m.in. pokrycie kosztów związanych z udziałem w konkursach, festiwalach, lekcjach mistrzowskich, kursach, warsztatach, szkoleniach, zakup materiałów i usług, zakup sprzętu muzycznego, wyposażenia, strojów scenicznych, wynajem pomieszczeń.

 

W danym roku przewidziano możliwość przyznania do dziesięciu stypendiów. Wnioskodawcą może być samorządowa instytucja kultury działająca na terenie miasta Suwałki, stowarzyszenie lub inny podmiot działający w obszarze kultury i sztuki na terenie miasta Suwałk lub suwalska szkoła. Stypendium może również przyznać Prezydent Miasta z inicjatywy własnej. Wnioski należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 lub przesłać pocztą, w terminie do 15 grudnia 2020 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dodaj komentarz