Suwałki z dofinansowaniem na "opiekę wytchnieniową"

Środki na odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych

Ponad 183 tysiące złotych dofinansowania otrzyma Miasto Suwałki na odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

 

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg 30 grudnia 2021 roku zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków złożonych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Znalazło się na niej 20 samorządów z województwa podlaskiego – 19 gmin i powiat, które otrzymają w sumie prawie 2,5 mln zł. Wśród nich jest Miasto Suwałki, które otrzyma dokładnie 183 456,00 zł.

 

Codzienna opieka nad bliską osobą z niepełnosprawnościami to spore obciążenie. Wymaga często całkowitego podporządkowania swojego dziennego rozkładu zajęć, całego życia. Program "Opieka wytchnieniowa" powstał po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

 

Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Źródło: PUW

Dodaj komentarz