Starosta Suwalski przyznał stypendia

Stypendia Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie

20 decyzji o udzieleniu stypendium uczniom Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie wręczył w czwartek (08.10) Artur Łuniewski, Wicestarosta Suwalski.

 

Stypendia trafią do uczniów osiągających wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazujących zaangażowanie w życie szkoły w II semestrze roku szkolnego 2019/2020, tj.: Wioletcie Miłowickiej, Agacie Pretko, Monice Bagińskiej, Katarzynie Dubie, Agnieszce Milanowskiej, Izabeli Piątkowskiej, Natalii Późniak, Magdzie Ostrowskiej, Kacprowi Cudnowskiemu, Patrycji Hećman, Karolinie Karolak, Przemysławowi Lotkowskiemu, Magdalenie Sokołowskiej, Natalii Stankiewicz, Natalii Suchockiej, Patrykowi Szumskiemu, Magdalenie Szymczyk, Patrycji Nalewajko, Angelice Walickiej oraz Gabrieli Dubickiej.

 

Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Powiatu w Suwałkach ww. uczniom w jednorazowej kwocie po 1.000 zł na mocy uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.

 

W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej Wicestarosta Suwalski przekazał życzenia całej społeczności szkolnej składając na ręce Pana Dyrektora oficjalny list z życzeniami i podziękowaniami wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom oraz ich rodzicom.

 

Dodaj komentarz