Władze Województwa Podlaskiego przedstawiły projekt przyszłorocznego budżetu

Budżet Województwa Podlaskiego na 2021 rok

Wysokie wydatki na inwestycje, więcej pieniędzy na ochronę zdrowia i transport, a także nowy fundusz wspierający gminy i powiaty – to niektóre elementy zaplanowanego na przyszły rok budżetu województwa podlaskiego. 

 

We wtorek (17.11) podczas konferencji prasowej online założenia budżetu na 2021 rok przedstawili marszałek Artur Kosicki oraz Paweł Jungerman, skarbnik województwa. Dochody budżetu w przyszłym roku planuje się na niespełna 546 mln zł. Z kolei wydatki mają wynieść ponad 643 mln zł, a to oznacza mniejszy niż w roku bieżącym deficyt. Planuje się też utworzenie różnego rodzaju rezerw, w tym kryzysową i ogólną wynoszące po 5 mln zł. Trzecią z rezerw ma być 10-milionowy fundusz wsparcia gmin i powiatów. W założeniu ma on na celu pomoc w realizacji różnych inwestycji poszczególnych samorządów.

 

Więcej funduszy w porównaniu z tym rokiem. ma być przeznaczonych na transport. Na realizację krajowych pasażerskich przewozów kolejowych przewidziano kwotę 38 mln zł (w roku 2020 było to ponad 30 mln zł). Z kolei 15 mln zł z przeznaczeniem na lokalny transport autobusowy pozwoli spółce PKS Nova na zrealizowanie połączeń o długości 4 mln km. I to też jest nowość, gdyż takiego wsparcia w zeszłorocznym budżecie nie było.
Samorząd Województwa Podlaskiego zamierza utrzymać wysokie wydatki na remonty dróg wojewódzkich. Podobnie jak w ubiegłym roku na ten cel zapisano 40 mln zł. Spory wzrost planowany jest w części budżetu przeznaczonej na wkłady własne do inwestycji drogowych. Ma to być ponad 67 mln zł, gdzie w 2020 r. była to kwota niespełna 46 mln zł. Na tym samym poziomie - 13 mln zł – planuje się wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich.

 

Jednostki ochrony zdrowia nadzorowane przez samorząd województwa mają być wsparte w przyszłym roku kwotą ponad 25 mln zł. To duża zmiana – w ubiegłorocznym budżecie na ten cel przewidziano niespełna 17 mln zł. Jak wyjaśniał marszałek Kosicki, ponad 8 mln z tej puli to pieniądze z przeznaczeniem na wkłady własne w inwestycjach z Funduszy Europejskich. Również więcej środków wesprze kulturę fizyczną i sport w naszym regonie. W 2021 r. przewidziane są wydatki w wysokości ponad 4,8 mln zł na kulturę fizyczną, w tym dotacje na sport - 4 mln zł. Dla porównania, w zeszłym roku było to odpowiednio ponad 3,4 mln zł i 1,5 mln zł. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego pochłoną niespełna 75 mln zł. Część z tych pieniędzy, a dokładnie 10,5 mln zł, wesprze przebudowę, rozbudowę i remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

 

Środki finansowe zaplanowane na wydatki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania oraz modernizacji wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie podlaskim wyniosą 2 mln zł. Taka sama kwota jest zapisana w budżecie z przeznaczeniem na ochronę zabytków. Marszałek Kosicki zapewnił także o kontynuacji samorządowych programów związanych z obszarami wiejskimi. To m.in. 600 tys. zł na Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego, 250 tys. na program skierowany do kół gospodyń wiejskich, 150 tys. zł na wsparcie pszczelarstwa.

 

Dodaj komentarz