Konkurs filmowy dla uczniów suwalskich szkół

XI edycja konkursu filmowego "prosto ze szkoły"

 

Uczniowie szkół podstawowych klas IV - VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą wziąć udział w XI edycji konkursu filmowego "prosto ze szkoły".

 

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, zdrowego stylu życia wolnego od środków uzależniających, a także zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom. Zadaniem konkursowym jest nagranie materiału filmowego (film, animacja, spot społeczny), który będzie:

 • przedstawiał pozytywne wzorce społeczne,
 • promował zdrowy styl życia bez środków uzależniających i psychoaktywnych (np. alkohol, nikotyna, narkotyki i itp.),
 • przedstawiał atrakcyjne sposoby spędzania czasu wolnego,
 • zwracał uwagę na występujące zagrożenia i pokaże sposoby ich unikania,
 • swoistą informacją o możliwościach wyjścia z sytuacji kryzysowej i uzyskania pomocy (od przyjaciół, rodziny, instytucji)

 

Konkurs obejmuje po cztery zagadnienia dla danej kategorii wiekowej (do wyboru jedna):

 

Dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII):

 1. Wakacje/ferie - bezpieczne spędzanie wolnego czasu: zdrowo i sportowo.
 2. Idź i jedź bezpiecznie!
 3. Bezpieczeństwo online.
 4. Uzależnienia? To zagrożenia!

 

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

 1. Idź i jedź bezpiecznie!
 2. Bezpieczeństwo seniorów.
 3. Uzależnienia? To zagrożenia!
 4. Trudne wybory (np.: przemoc rówieśnicza, przemoc domowa, handel ludźmi, mowa nienawiści, hejt).


Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej oraz wypełnionej Karty Zgłoszenia na adres: Komenda Miejska Policji, Wydział Prewencji (ul. Pułaskiego 26 16-400 Suwałki) do dnia 15 maja 2024 r. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronach internetowych Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, czy Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

 

Dodaj komentarz