Zmiany w rejestracji pojazdów - jak uniknąć kary

Zmiany w rejestracji pojazdów - jak uniknąć kary

Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązują nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące nakładania kar pieniężnych. Urząd Miejski w Suwałkach informuje co zrobić, by kary uniknąć. 

 

Finansowe kary od tego roku można ponieść za niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Polski oraz za brak zgłoszenia w terminie 30 dni nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski. Kary zostaną naliczone jedynie w przypadku pojazdów sprowadzonych, nabytych lub zbytych po 31. grudnia 2019 roku.

 

Aby uniknąć płacenia kar należy przedstawić komplet dokumentów i złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Komunikacji właściwym naszemu miejscu zamieszkania. Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu można również przesłać w formie elektronicznej w przypadku posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wnioski można przesłać na elektroniczną skrzynkę Urzędu Miejskiego w Suwałkach lub tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Komunikacji, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Dodaj komentarz