Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli

Już 9 marca rusza rekrutacja do suwalskich przedszkoli. Warto zapoznać się z kryteriami przyjęcia do tych placówek. Jest też dobra wiadomość dla rodziców 3-latków. Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk po analizie sytuacji w suwalskich przedszkolach postanowił uwzględnić petycję rodziców dotyczącą utrzymania etatów pomocy przedszkolnych w grupach najmłodszych przedszkolaków.

Kryteria określające przyjęcia dzieci do suwalskich przedszkoli określa Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach.  Za każde kryterium przyznawana jest konkretna liczba punktów.

 

  • dziecko rodzica posiadającego Suwalską Kartę Mieszkańca - po 30 pkt za każdego rodzica;
  • dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w systemie dziennym - 50 pkt;
  • rodzeństwo uczęszczające do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w bieżącym roku szkolnym – 40 pkt;
  • dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Suwałk – 30 pkt;
  • dziecko, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 20 pkt;
  • dziecko, które posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną - 10 pkt.


Rekrutacja rusza już 9 marca i potrwa do 28 marca.

Ponadto po analizie petycji, która wpłynęła od rodziców suwalskich przedszkolaków w sprawie utrzymania pomocy przedszkolnej w oddziałach 3 latków oraz po spotkaniach z rodzicami Prezydent Miasta Suwałk podjął decyzję, o utrzymaniu dodatkowego etatu obsługi w grupach trzylatków od 1 września 2020 r.

- Jakiś czas temu postanowiliśmy również zweryfikować kwestię dotyczącą tego czy dzieci uczęszczające do suwalskich przedszkoli są rzeczywiście mieszkańcami Suwałk, a nie okolicznych gmin. Mogliśmy to zweryfikować chociażby poprzez Suwalską Kartę Mieszkańca. Wątpliwość pojawiła się przy ponad 100 dzieciach. Dlatego też poleciłam weryfikację miejsca zamieszkania tych dzieci. Po jej przeprowadzeniu okazało się, że 20 dzieci nie zamieszkuje naszego Miasta, a okoliczne gminy – informuje Ewa Sidorek, zastępca Prezydenta Suwałk.

Niestety te dzieci nie będą miały możliwości kontynuowania nauki w suwalskich placówkach wraz z nadejściem nowego roku szkolnego, a wójtowie gmin zostaną obciążeni sfinansowaniem ich pobytu w przedszkolach. Warto zaznaczyć, że na utrzymanie dziecka w przedszkolu Miasto Suwałki przeznacza 1009,96 zł miesięcznie. Mnożąc to przez liczbę 20 dzieci otrzymujemy kwotę 20.199,20 zł w skali miesiąca - środków pochodzących z podatków mieszkańców naszego miasta, które nie były przeznaczane na utrzymanie dzieci z Suwałk.

 

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz