Powstał nowy projekt herbu Suwałk

Powstał nowy projekt herbu Suwałk

W piątek (07.02) suwalski Ratusz opublikował komunikat dotyczący herbu Suwałk oraz przedstawił jego nową, graficzną wersję. Autorem tekstu jest Mariusz Klimczyk, Sekretarz Miasta. Tekst został uzgodniony i zaakceptowany przez wszystkie osoby pracujące w ostatnich tygodniach nad nową propozycją herbu Suwałk.

 

Nowoprzyjęty wizerunek herbu, mimo wprowadzenia zmian i usunięciu nieprawidłowości wskazywanych przez Komisję Heraldyczną, spotkał się z uwagami osób zajmujących się historią miasta, osób zainteresowanych problematyką i historią herbu oraz części mieszkańców. Niektóre ze zgłaszanych uwag poparte były uzasadnieniem historycznym, wskazywały na źródła i przykład. Znacząca większość uwag miała jednak charakter odczuć subiektywnych, niekonstruktywnych komentarzy, a nawet drwin, które wyrażały indywidualne odczucia, preferencje i gusta estetyczne.

Mając na względzie wypracowanie jak najlepszego rozwiązania uwzględniającego merytoryczne wnioski i uwagi oraz traktując herb Suwałk jako element jednoczący, a nie dzielący społeczność lokalną, podjęto starania wypracowania kolejnej, poprawionej wersji herbu. Zorganizowano spotkanie z twórcami projektu herbu i insygniów, heraldykiem, osobami zgłaszającymi merytoryczne uwagi, wnioski i uzasadnienia do proponowanych zmian oraz osobami żywotnie zainteresowanymi problematyką herbu. Na spotkaniu omówiono i przedyskutowano projekt oraz przyjęto uwagi i wnioski do herbu przedstawionego na rysunku nr 2. Odbyły się kolejne spotkania mające na celu wprowadzenie uzasadnionych poprawek i wypracowanie nowej wersji herbu. W spotkaniach czynnie uczestniczyli: Robert Fidura – heraldyk, mgr Sławomir Filipowicz - historyk, kierownik Oddziału Udostępniania Zasobu Archiwum Państwowego w Suwałkach, dr Maciej Ambroziewicz - historyk, prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, ks. Prałat Jarema Sykulski - moderator miasta, Czesław Renkiewicz – prezydent Suwałk, Zdzisław Przełomiec - przewodniczący rady, Jacek Niedźwiecki - wice przewodniczący rady, Jacek Juszkiewicz - wice przewodniczący rady, Wojciech Pająk - wice przewodniczący, radni: Jacek Roszkowski, Sławomir Sieczkowski, Anna Maria Gawlińska, oraz Mariusz Klimczyk – sekretarz miasta i Kamil Wójcikowski – grafik komputerowy. W/w zespół wypracował, zaakceptował i w porozumieniu przyjął nową propozycję wizerunku herbu.


Nowa propozycja herbu                          Herb zatwierdzony przez MSWiA w 2019 r.                        Obecny herb Suwałk.

    Nowa propozycja herbu                   Herb zatwierdzony przez MSWiA w 2019 r.                    Obecny herb Suwałk.

 

Opis heraldyczny nowego wizerunku herbu brzmi następująco: „W polu czerwonym na trójwzgórzu zielonym krzyż łaciński złoty, z nałożoną na dolne ramię takąż koroną o trzech widocznych kwiatonach i dwóch widocznych perłach, mający z prawej postać św. Rocha stojącego na wprost, z nimbem złotym, z długą rozwidloną brodą srebrną, w takimż habicie kamedulskim srebrnym, prawicę unoszącego w geście błogosławieństwa, lewicę wspierającego na lasce złotej, trzymanej przed sobą, w skos; z lewej postać św. Rocha kroczącego w prawo, z nimbem złotym, z krótką brodą i włosami srebrnymi, w takiejż tunice do kolan, przewiązanej takimż sznurem, z takąż pelerynką z kapturem, w takichż butach z krótką cholewką, trzymającego prawicę na piersi, zaś lewicę wspierającego na długiej lasce podróżnej złotej z takąż tykwą, w skos lewy, trzymanej przed sobą; u jego stóp pies czarny kroczący w lewo, patrzący w prawy skos, trzymający w pysku chleb złoty”.
 
Kolejnym krokiem będzie opracowanie wymaganej dokumentacji w tym przygotowanie projektów graficznych wszystkich weksyliów posiadanych i używanych przez Miasto oraz skierowanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku o zaopiniowanie wprowadzonych zmian i prawek nowej propozycji wizerunku herbu.

 

Należy dodać, że zmiana wzoru herbu nie oznacza z automatu, konieczności wymiany obecnie funkcjonujących i wykorzystywanych wizerunków herbów obecnych w życiu miasta w różnych postaciach (konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków). Wymiana wizerunków herbu będzie następowała jako długotrwały, naturalny proces zastępowania „starych herbów” nowymi na elementach i przedmiotach, które będą wymagały wymiany z racji zużycia, zdezaktualizowania, utraty atrybutów przydatności oraz będzie umiejscawiany na przedmiotach nowo projektowanych i wykonywanych.

 

14 Komentarzy

mieszkaniec (niezweryfikowany)

07/02/2020

Skoro obecny herb jest wymieniany m.in. z powodu użycia w grafice różnych grubości linii obrysu, to dlaczego w tym nowym powiela się ten sam błąd!!

grafik (niezweryfikowany)

07/02/2020

Dodane przez mieszkaniec (niezweryfikowany) w odpowiedzi na

Nie ma błędu. Inną grubość mogą mieć zakończenia linii, natomiast ich zasadnicza grubość rzeczywiście jest taka sama.

strzała (niezweryfikowany)

07/02/2020

Niezły projekt. Chyba jest najładniejszy.

Suwalczanin (niezweryfikowany)

07/02/2020

Ja i tak się z tym herbem identyfikował nie będę. Dla mnie nasz stary herb zawsze będzie naszym herbem.

paula (niezweryfikowany)

07/02/2020

teraz jest kameduł z szalikiem na pasie i włóczykij ha ha jeszcze trzeba pomnik zmienić koło tesco 

TeReFeReQqBęC (niezweryfikowany)

07/02/2020

W opisie herbu wkradł się chyba jakiś błąd. W tekście widnieje: "... mający z prawej postać św. Rocha stojącego na wprost..." oraz "... z lewej postać św. Rocha kroczącego w prawo...".

Roch (niezweryfikowany)

08/02/2020

Wg opisu po prawej i lewej jest św Roch - cos poszło chyba nie tak

Makabrysta (niezweryfikowany)

08/02/2020

Po cholerę zmieniać herb? stary herb jest dobry, wiec niech zostanie. Strata czasu i pieniędzy. Niech lepiej zajmą się zadłużeniem Suwałk.

Tajna Polska (niezweryfikowany)

09/02/2020

Dlaczego teraz pies kojarzy się z Reksiem? To celowy zabieg? 

Michal (niezweryfikowany)

09/02/2020

Nareszcie będzie widać po postaciach, że żyjemy w europejskim, nie azjatyckim mieście :)

znajomy królika (niezweryfikowany)

10/02/2020

Nieważne, czy na herbie pies liże laskę, czy trzyma bułkę. Wystarczy zmienić choćby dwie kreski, by ruszył deszcz zamówień. Czekamy z utęsknieniem na przetargi oraz zamówienia bez przetargów: długopisiki z herbem, papiery listowe z herbem, proporczyki z herbem, tablice miejskie z herbem, płyty studzienek miejskich z herbem, łańcuchy miejskie z herbem... 

jeździec (niezweryfikowany)

12/02/2020

Na nowym projekcie pies wygląda jak pies, a pagórki przypominają pagórki, ale jak widać skoro można lepiej, to po poprzestawać na jednym nowym projekcie.

Dodaj komentarz