Rozmawiali o przygotowaniach do egzaminów i powrocie uczniów do szkół

spotkanie prezydenta online z dyrektorami suwalskich placówek oświatowych

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk zorganizował w czwartek (29.04) spotkanie z dyrektorami suwalskich placówek oświatowych na temat zaplanowanego na maj znoszenia obostrzeń w edukacji oraz przygotowania do przeprowadzeni matur i egzaminów ósmoklasistów.

 

W spotkaniu wzięli również udział Roman Rynkowski, zastępca prezydenta oraz Alicja Jacewicz, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania. - W tym roku kończą się powołania kilku dyrektorom suwalskich szkół. W przypadku Zespołu Szkół nr 2 Pan Roman Borkowski zgodził się poprowadzić szkołę jeszcze przez rok. W innych placówkach odbędą się konkursy. Pierwsze zostaną ogłoszone jeszcze dziś – poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, dodając, że będą to Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Zespół Szkół Technicznych.

 

W środę Premier oraz Minister Zdrowia zaprezentowali szczegółowy harmonogram luzowania obostrzeń m.in. w sferze edukacji. W suwalskich szkołach obecnie zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest od 50 do 75% nauczycieli. - Już jutro w szkołach ponadpodstawowych zostaną wręczone dyplomy dla tegorocznych maturzystów, a zaraz po weekendzie majowym rozpoczną się matury. Jest zaprezentowany harmonogram otwarcia szkół w kontekście stacjonarnego nauczania w związku ze słabnącą falą pandemii koronawirusa – mówił Roman Rynkowski.

 

Dyrektorzy zapewnili, że organizacyjnie są do tego przygotowani. Jako problem zgłosili kwestię przeprowadzenia szkolenia psychologiczno-pedagogiczne dla nauczycieli, którzy od kilku miesięcy realizowali swoją pracę w sposób zdalny. Prezydent Suwałk zadeklarował, że w maju takie szkolenia zostaną zorganizowane.


W ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych uczy się łącznie 759 uczniów. W ostatnich klasach liceów - 434 uczniów, a w  technikach - 325 uczniów. W tym roku świadectwa i inne dokumenty abiturienci mogą odbierać indywidualnie lub w małych grupach w sposób ustalony przez dyrektora szkoły i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Tryb i terminy odbioru świadectw określa każda szkoła.

 

Egzamin maturalny:

  •    część pisemna – od 4 do 20 maja,
  •    część ustna – od 19 do 21 maja.


5 lipca 2020 r. ogłoszone zostaną ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Podobnie jak w roku ubiegłym egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny. W czerwcu rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach oraz egzaminy zawodowe.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

  •    część pisemna – 22 czerwca,
  •    część praktyczna – 21 czerwca 8 lipca.


Egzamin zawodowy – od 7 do 21 czerwca

  •    część pisemna - od 8 do 12 czerwca,
  •    część praktyczna – od 7 do 21 czerwca.

 

Dodaj komentarz