Wspólnie sfinansują budowę nowego mostu 

wspólne finansowanie budowy nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza

W czwartek (29.04) Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał umowę z Nadleśnictwem Suwałki na wspólne finansowanie budowy nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Malesowizna.

 

Umowę podpisali Witold Kowalewski, starosta suwalski i Wojciech Rodak, nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki. Zadanie polega na rozbiórce istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki –Szurpiły – Jeleniewo w km 2+694. Koszt budowy mostu wynosi 1.650.00,00 zł. Powiat pozyskał 1.489.000,00 zł z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych. Wkład finansowy Nadleśnictwa Suwałki wynosi 100.000 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 61.000 zł. Przebudowę mostu wykona konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTAR sp. z o.o. w Augustowie, Partner: Ekodrom sp. z o.o. w Augustowie

Dodaj komentarz