http://www.suwalki.info

:: III Jarmark Wigierski
Artykuł dodany przez: luki (2006-08-08 14:00:55)


Z Magdaleną Chmielewską z Domu Pracy Twórczej w Wigrach o III Jarmarku Wigierskim...

1. Czy nazwa Jarmark Wigierski jest adekwatna do charakteru imprezy czy Jarmark Wigierski nawiązuje do tradycyjnych jarmarków?

Jarmark Wigierski nawiązuje do tradycji średniowiecznych jarmarków, pełniących niegdyś nie tylko funkcje handlowe, ale także a może przede wszystkim, bardzo ważne funkcje społeczne i kulturotwórcze. Jarmarki były, bowiem miejscem spotkań między ludźmi i między kulturami. Generowały różnego rodzaju zdarzenia twórcze i artystyczne. Przyciągały ludność z okolicy bliższej i dalszej, wzbogacając miejscową tkankę kulturową.

2. Jakie przesłanki towarzyszą organizacji tej imprezy? Jaki jest cel jarmarku?

Celem Jarmarku jest wspieranie procesów rozwoju ekonomicznego i społecznego Suwalszczyzny, a także jej promocja w kraju i za granicą - wydarzenie odbywa się w okresie kulminacji ruchu turystycznego na Suwalszczyźnie, kiedy w tym regionie przebywa największa liczba gości z innych regionów Polski, ale także z rozmaitych krajów Europy - w szczególności z Niemiec i Francji. Celem Jarmarku Wigierskiego – jako swoistego „forum idei”, jest, zatem także zwrócenie uwagi na takie aspekty jak: potrzebę ochrony, prezentacji i upowszechniania wspólnych tradycji i dziedzictwa kulturowego przygranicznych regionów litewskich i polskich, z charakterystycznym dla tych ziem, a unikatowym w skali Europy, bogactwem kulturowym i narodowościowym; potrzebę podnoszenia świadomości społeczności lokalnych i ogółu społeczeństwa o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla rozwoju cywilizacyjnego współczesnych państw i narodów; potrzebę edukacji kulturalnej w zakresie dorobku materialnego i duchowego społeczności pogranicza polsko – litewskiego; na potrzebę wspierania tożsamości kulturowej poszczególnych grup i społeczności lokalnych; na potrzebę wzmocnienia powiązań kulturowych i współpracy obszarów przygranicznych; potrzebę stworzenia łatwo rozpoznawalnych i objętych wspólnym programem imprez kulturalnych, będących jednymi spośród najbardziej istotnych atrakcji turystycznych na obszarze pogranicza polsko - litewskiego. Jarmark Wigierski to nie tylko najważniejsze wydarzenie i atrakcja turystyczna Suwalszczyzny w okresie lata, ale to także forum programowe, w ramach, którego prezentowane są przykłady takich działań, projektów i produktów, które są inspirowane dziedzictwem kulturowym Suwalszczyzny – tego szczególnego, wielokulturowego, obszaru pogranicza polsko - litewskiego.

3. Jakie są Państwa oczekiwania wobec obecnej i przyszłej edycji Jarmarku Wigierskiego?

Chcielibyśmy, aby Jarmark stał się łatworozpoznawalnym wydarzeniem nie tylko na Suwalszczyźnie, ale również w całym kraju. Przy okazji Jarmarku chcielibyśmy wypromować kulturę całego regionu.

4. III Jarmark Wigierski to 4 dniowa impreza. Jak wygląda program tegorocznej edycji imprezy?

Podczas Jarmarku odbędzie się m.in. kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego, rzemiosła artystycznego i kuchni regionalnej. Kiermaszowi towarzyszyć będą występy i koncerty, pokazy tańca i obrzędów zespołów ludowych i folklorystycznych reprezentujących grupy lokalne i mniejszości narodowościowe zamieszkujące obydwie strony granicy. Kiermasz potrwa przez trzy dni do 15 sierpnia. Imprezę zakończy koncert współczesnej muzyki młodzieżowej inspirowanej lokalnymi tradycjami. W imprezie weźmie udział około 70 wystawców z Polski i Litwy oraz wystąpi 18 zespołów reprezentujących różne gatunki muzyczne związane z muzyką tradycyjną Suwalszczyzny. Pełny program III Jarmarku Wigierskiego można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wigry.org lub na stronie Jarmarku: www.jarmarkwigierski.suwalszczyzna.net.

5. Czy spodziewa się Pani wielu Gości?

Mamy nadzieję, że impreza spotka się z dużym zainteresowaniem, że odwiedzi nas wiele osób.
W ubiegłym roku na Jarmark przybyło ok. 10 tys. osób, a w tym roku spodziewamy się dwa razy więcej.

6. Co zdaniem Pani będzie największą atrakcją? Co może najbardziej podobać się gościom?

Cały program Jarmarku jest interesujący i myślę, że każdy jego element zasługuje na uwagę. Z pewnością każdy z odwiedzających znajdzie na Jarmarku coś dla siebie.

7. Jak udało się Państwu zdobyć środki na jakby nie brać dużą, wielodniową imprezę?

Wspiera nas Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego: "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, wspiera nas również Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich, Urząd Gminy Suwałki, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ARMATOR oraz Wigierski Park Narodowy. Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Janusz Krzyżewski objął patronatem honorowym III Jarmark Wigierski, wspierają nas również media, które objęły patronaty nad imprezą: TVP3 Białystok, Tygodnik Suwalski, Gazeta Współczesna, Wrota Podlasia, Portal Turystyczny Suwalszczyzna (strona III Jarmarku Wigierskiego: www.jarmarkwigierski.suwalszczyzna.net), a także Radio 5, Polskie Radio Białystok oraz Państwa serwis - Suwalski Serwis Informacyjny.
Wszystkim naszym partnerom pragniemy serdecznie podziękować za okazaną pomoc.

8. Jakie korzyści płynął z organizacji tego typu imprez?

Główną korzyścią tego wydarzenia jest promocja regionu zarówno w Polsce jak i zagranicą, ze szczególnym naciskiem na prezentację bogatego dorobku dziedzictwa kulturowego.

Serdecznie wszystkich zapraszam na III Jarmark Wigierski!

Dziękuje za rozmowę i życzę udanej imprezy.
adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=65