http://www.suwalki.info

:: Trzeba zrobić drugi krok
Artykuł dodany przez: luki (2006-03-13 14:33:30)Z dr inż. Walentyną Karpow, prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach


- Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej powołał właśnie Panią na stanowisko prorektora uczelni. Proszę przyjąć gratulacje i dobre życzenia na przyszłość, bo łatwo zdaje się nie będzie.

- Nikt też mi łatwego życia nie obiecywał, ale za to na pewno będzie ciekawie, bo przecież zawsze tak jest, kiedy się tworzy coś od nowa. Jest w tym coś wręcz fascynującego. I to jest jakaś odpowiedź, dlaczego znalazłam się w Suwałkach. Fakt, że od lat znam rektora uczelni prof. Michała Bołtryka, który jest świetnym szefem i organizatorem, miał tu oczywiście swoje znaczenie.

- Pani pierwsze wrażenie z naszego miasta to…

- … wielka życzliwość, praktycznie wszystkich, dla sprawy nowej uczelni, co przekłada się i na pracowników PWSZ. Wiele dobrego mogę powiedzieć o władzach samorządowych Suwałk, które nasze potrzeby traktują bardzo życzliwie, starają się nam pomagać. Wiele dobrej, życzliwej energii płynie do nas ze strony mieszkańców, którzy świetnie rozumieją znaczenie uczelni dla miasta..

- Czy naprawdę wszyscy są aż tak bardzo życzliwi? Pewnie znalazłoby się przykłady trochę inne.
- Ale to nie powód, by o nich mówić. Jestem przekonana, że za jakiś czas dla wszystkich stanie się oczywistością ta prawda, że uczelnia nie jest ani dla rektora, ani nie dla mnie, czy wreszcie dla rządzących miastem; uczelnia jest dla młodych suwalczan i jako taka powinna być wyłączona z politycznych sporów, pozostającą poza sferą ambicji poszczególnych osób.

- Co więc jest teraz najważniejsze dla uczelni?

- Teraz trzeba zrobić drugi krok. Pierwszym, ogromnie ważnym, było powołanie uczelni. Tym drugim będzie poszerzenie oferty dla młodych suwalczan, to znaczy stworzenie nowych kierunków.

- Proszę o kilka informacji właśnie na ten temat.

- Do dwóch już funkcjonujących – finansów i bankowości oraz rolnictwa – od nowego roku akademickiego chcemy uruchomić cztery kolejne: informatykę i ekonometrię, budownictwo, pielęgniarstwo i ekonomię. Trwają właśnie bardzo intensywne prace i starania o uzyskanie uprawnień na rekrutację na te kierunki ze strony Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

- Jakie warunki trzeba spełnić, by te uprawnienia uzyskać?

- Główne to kadra naukowa i baza. Stąd właśnie tak ogromne znaczenie ma przychylność miasta dla uczelni. Bez tego trudno o bazę. Jeśli chodzi o kadrę, to tu powinniśmy dać sobie rade. Oczywiście nie mamy sto procent pewności, ale mamy prawo mieć uzasadnioną nadzieje, że te nowe kierunki powstaną, a dwa już istniejące będą utrzymane.

- Dlaczego właśnie te kierunki?

- To wynik analizy rynku pracy, potrzeb przedsiębiorców naszego regionu i oczywiście możliwości kadrowych. Jesteśmy przekonani, że właśnie taka oferta jest na obecny czs optymalna. Jesteśmy jednak bardzo elastyczni, więc na pewno, jeśli pojawi się taka potrzeba, będziemy modyfikować nasza ofertę. Koniecznie muszę jeszcze powiedzieć, że decydują się na konkretne kierunki uwzględniamy już istniejącą bazę i kadrę. Jeśli – na przykład – chcemy uruchomić pielęgniarstwo to dlatego, że Suwałki maja dobrą szkołę średnia o tym profilu i dobry duży szpital, gdzie można prowadzić zajęcia praktyczne.

- Nasza młodzież bardzo interesuje sposób rekrutacji na studia.

- Przygotowaliśmy informator na rok akademicki 2006/2007, w którym są wszystkie potrzebne informacje. Oczywiście zapraszam do uczelni wszystkich chętnych i rzecz jasna na stronę internetową www.pwsz.suwalki.pl Tam są wszystkie informacje o uczelni, kierunkach, trybie przyjmowania, terminach zarówno na studia stacjonarne jak i na niestacjonarne (zaoczne).
 


- Dziękuję za rozmowę i życzę, aby za kilka miesięcy nowe kierunki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach stały się faktem.
Tygodnik Suwalski 
adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=59