http://www.suwalki.info

:: Wolontariusz robi coś dla siebie
Artykuł dodany przez: luki (2006-02-13 15:56:49)


Rozmowa z Anną Ruszewską, kierownikiem Suwalskiego Biura Wolontariatu.

– Czy kiedy trzy lata temu zakładaliście Biuro Wolontariatu, przypuszczaliście, że tak się rozrośnie?

– Biuro powstało, bo takie były i są potrzeby naszej społeczności lokalnej. Mam na myśli zarówno młodych ludzi, którzy chcą pracować jako wolontariusze, dzieci, młodzież, osoby starsze, jak również organizacje i instytucje korzystające z ich pomocy. Te potrzeby zdiagnozowaliśmy w oparciu o projekt „Pomocna dłoń” , który realizowaliśmy cztery lata temu. Wówczas przeszkoliliśmy młodzież, która potem stworzyła własne inicjatywy skierowane do uczniów szkół wiejskich. Niektórzy organizowali dokształcanie rówieśników, inni prowadzili grupę czirliderek, ktoś jeszcze organizował radiowęzeł, a inni szkolną bibliotekę. Poza tym sami działaliśmy w różnych organizacjach i stowarzyszeniach i z własnego doświadczenia wiedzieliśmy, że wolontariusze nieraz byli niezastąpieni. W styczniu 2003 roku stworzyliśmy własną organizację, najbardziej odpowiadającą naszym ideałom i umożliwiającą realizację własnych inicjatyw, a Suwalskie Biuro Wolontariatu jest jego znaczącą częścią. Działania w biurze rozpoczęliśmy od przeszkolenia 30 osób. One współtworzyły potem biuro. Dziś mamy ponad 200 współpracowników. I stale zgłasza się ktoś nowy. Możemy tylko ubolewać nad tym, że ci młodzi ludzie wyjeżdżają z Suwałk na studia i już nie wracają, bo właściwie nikt z nich nie widzi tu szans na znalezienie pracy.

– Komu najchętniej chcą pomagać wolontariusze?

– Szczególnie młodszym dzieciom. Z miasta najwięcej jednak napływa do nas zgłoszeń od osób starszych. Zdarzają się też prośby osób ciężko chorych. Miesiąc temu zgłosiła się 32-letnia kobieta na wózku inwalidzkim, która ma zanik mięśni, i mężczyzna w podobnym wieku z tą samą chorobą. Kobieta miała też nietypową prośbę o pomoc w przeszkoleniu psa, który mógłby jej potem pomagać. Praca wolontariacka ma zresztą wiele barw. Przykładem mogą być też działania członków skupionej przy nas Młodzieżowej Grupy Ratowniczej, którzy prowadzili we wszystkich suwalskich szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia dotyczące zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. W sumie samodzielnie poprowadzili 174 lekcje, w których wzięło udział 5050 uczniów. To jest przykład, jak niewielka grupa ludzi przy odpowiednim wsparciu i motywacji może zrobić wiele dla innych. Jest też bardzo dobrym wzorcem do naśladowania i pomaga w wychowaniu odpowiedzialnych obywateli.

– Czy codzienna opieka nad obłożnie chorymi nie jest ponad siły młodych wolontariuszy?

– Działania przy osobach starszych, które są chore, wymagają największego zaangażowania i pewnego rodzaju przełamania się, bo niektóre z tych osób potrzebują pomocy przy czynnościach fizjologicznych. Nie każdy jednak musi czuć się na tyle silny i to również tłumaczymy naszym wolontariuszom: jeżeli jakieś zadanie jest ponad ich siły – nie szkodzi, nie muszą niczego robić wbrew sobie. Wolontariat ma dwie strony i wolontariusze też mają prawo do swoich oczekiwań. My staramy się pomóc im w wyborze, który będzie dla nich najlepszy. Do pana, o którym wspomniałam wcześniej, szukaliśmy ochotnika przez rok. Dopiero niedawno pojawiła się dziewczyna, absolwentka studium medycznego, która gotowa była podjąć to zadanie. Większość wolontariuszy zgłasza chęć do pomocy w codziennych czynnościach takich jak zakupy, sprzątanie, pomoc w przygotowaniu posiłku. Najczęściej jednak osoby takie potrzebują towarzystwa i wolontariusze są po to, by ten starszy, często schorowany człowiek nie czuł się samotny.

– Kim są wasi wolontariusze?

– Najliczniejszą grupę stanowi młodzież w wieku 15-19 lat. To ludzie, którzy pragną zrobić coś pożytecznego dla innych, coś, co wypełni im jakąś pustkę w życiu. Na co dzień jest szkoła, nauka, podwórko, gdzie, jak sami mówią, łatwo popaść w nałogi, nie ma zorganizowanego czasu wolnego. Odnajdując prostą drogę do drugiego człowieka, robią przy okazji coś dla samego siebie. Pomagając innym, pomagamy bowiem także sobie – poznajemy nowych ludzi, uczymy się komunikatywności, zdobywamy doświadczenie, doskonalimy. Dla rozwoju wewnętrznego to bardzo dużo. Wolontariusze zwiększają również swoje szanse na rynku pracy. Często pracując w jakiejś organizacji czy firmie, zostają tam potem na stałe. Wypracowali już sobie dobrą opinię, na przykład Dom Pomocy Społecznej „Kalina” przyjmuje wolontariuszy tylko za naszym pośrednictwem. Także o tych, którzy wyjeżdżają z Suwałk, mamy informacje, że nadal działają na rzecz innych.

– Masz „normalną” pracę, 9-miesięcznego Kubę... Skąd bierzesz siłę na prowadzenie biura wolontariatu?

– Dobre uczynki wracają do nas z podwójną siłą. Poza tym chyba każdy z nas chce czuć się potrzebny. To daje poczucie spełnienia. Moje spotkanie z wolontariatem zaczęło się na studiach, kiedy przez dwa lata pracowałam jako wolontariuszka w Monarze. To było najlepsze doświadczenie, które pokazało mi, jak wiele można dać drugiej osobie. Chodziłam też do innych miejsc, ale nie wszędzie mi się podobało. Po powrocie do Suwałk, zamiast narzekać na marazm, postanowiliśmy wraz ze znajomymi i podobnymi do mnie ludźmi coś zrobić. Założyliśmy stowarzyszenie „Pryzmat”, które jest organizacją o profilu społecznym, dobrze wkomponowanym w środowisko lokalne i starającym się organizować różne działania służące naszym mieszkańcom. Na założenie Biura Wolontariatu udało się nam na początku pozyskać fundusze, ale mimo że skończyły się one już dwa lata temu, to dalej działamy i dziś prowadzimy je praktycznie bez środków finansowych, pozyskując je raczej okazjonalnie. Ja też jako kierownik działam jako wolontariuszka. Zresztą nie do wszystkich przedsięwzięć potrzebne są pieniądze. Nasze działania mają dobrą markę. Zostaliśmy przyjęci do prestiżowej sieci Centrów Wolontariatu w Polsce, odwiedziła nas aktorka Anna Dymna, przygotowując o nas materiał filmowy, zostaliśmy laureatem ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu” i gościliśmy na specjalnej gali w Gdyni. Dodając do tego sympatię zwykłych ludzi, z jaką się spotykamy, mamy się z czego cieszyć. Po prostu trzeba robić swoje…

– Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Szyszko

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” Suwalskie Biuro Wolontariatu mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury; otwarte w czwartki od godz. 15.00 do 17.00; w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 odbywają się też spotkania klubu wolontariusza; tel. (087 567-40-86), pryzmat@pryzmat.org.pl

Punkt Wsparcia dla Kobiet Doświadczających Przemocy – bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna, środa: 17.00-19.00;

Biuro Porad Obywatelskich – porady prawne osobom w trudnej sytuacji, poniedziałek i czwartek w godz. 17.00-19.00;

Młodzieżowa Grupa Ratownicza – grupa wyszkolonych wolontariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa ruchu drogowego; młodzi prowadzą szkolenia i pokazy ratownictwa, obsługują imprezy masowe.

Inne działania prowadzone przez Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”:

„Drogowskazy” – edukacja prawna i obywatelska oraz zapobieganie przestępczości wśród młodzieży; w ramach programu prowadzone są także akcje przyczyniające się do budowy społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi,

„Inni – to także my” – działania związane z prawami człowieka i przeciwdziałaniem dyskryminacji (m.in. organizacja festiwalu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Prawa człowieka w filmie”, wystaw fotograficznych i zajęć w szkołach),

Współpraca międzynarodowa – wymiany młodzieżowe, wolontariat i szkolenia,

Promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom – promowanie zdrowego stylu życia (m.in. festyn „Ślepy Zaułek” i happening „Jestem OK. Nie palę!”,

„Suwałki na dwóch kółkach” – program propagujący miasto przyjazne dla rowerzystów (m.in.
organizacja Dnia bez Samochodu).adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=56