http://www.suwalki.info

:: Kredyt - tylko bankowy
Artykuł dodany przez: luki (2005-10-25 21:08:10)


Rozmowa z Piotrem Kozakiewiczem, doradcą prawnym Klubu Federacji Konsumentów w Suwałkach. 

- Czy zgłaszają się do Was klienci, którzy zostali oszukani przez instytucje parabankowe proponujące korzystne kredyty?

- Ostatnio nie przychodzi do nas wielu takich klientów, ale w przeszłości mieliśmy ich sporo. Tego rodzaju kredytów udzielają najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziby mają one raczej nie w Suwałkach, ale w dużych ośrodkach miejskich. W naszym mieście działają tylko wyznaczone punkty do kontaktu z klientami. I ci, którzy czują się w jakiś sposób przez takie instytucje pokrzywdzeni, zgłaszają się potem do nas. 

Cały problem polega na tym, że aby uzyskać kredyt w instytucji parabankowej, trzeba najpierw wnieść opłatę określaną jako administracyjna czy manipulacyjna, a dopiero potem podpisuje się umowę. Jeżeli klient wniósł taką opłatę i czuje się oszukany, mówię mu: Proszę pana (czy pani), czy widział pan (pani) normalny bank, w którym na początku żądają pieniędzy, a ich nie dają? Pożyczka nie jest darowizną i bank pobiera z tego tytułu wynagrodzenie w postaci odsetek. Mogą też pojawić się jakieś koszty dodatkowe, ale to musi zawsze jasno wynikać z umowy, natomiast wnoszenie opłat z góry jest ryzykowne. 

Osoby, które przychodziły do nas, często zawierały umowę typu argentyńskiego, to znaczy wszyscy klienci danej firmy musieli złożyć się na to, żeby otrzymać jakiś produkt. Ale produkt ten był przydzielany klientowi na zasadzie przypadku losowego - jeżeli cię wylosują, to dostaniesz pieniądze na określony cel. Takim osobom niewiele mogliśmy pomóc. 

- Czy ci klienci zostali więc naprawdę oszukani, czy też byli łatwowierni?

- Najczęściej w takich przypadkach umowa pożyczki jest tak skonstruowana, że jest niezrozumiała dla człowieka, który nie ma do czynienia z takimi umowami. Warunki udzielenia pożyczki są wydrukowane bardzo drobnym pismem, więc klienci często ich nie czytają. W tej części umowy natomiast, gdzie klientowi coś się obiecuje, druk jest większy. Umowy są najczęściej wielostronicowe. Moim zdaniem wina leży po obu stronach - pożyczkodawcy, który ukrywał swój zamiar w sposób przemyślany, i pożyczkobiorcy, który był dość naiwny. 

Zdarzały się też historie zabawne i tragiczne zarazem. Na przykład zgłosił się do nas oszukany klient, który miał nadzieję, że dostanie pożyczkę na kupno samochodu. Sprzedał stare auto, bo musiał wnieść opłatę, i pozbył się tym samym w ogóle pieniędzy. W kilku przypadkach uzyskaliśmy jednak korzystne dla klientów wyroki.

- Czy pokrzywdzeni odzyskali swoje pieniądze?

- Nie. Cały dowcip polega na tym, że oni dostali wyroki sądowe, a wyrok to nie są pieniądze. Dam pani przykład. Była w Suwałkach firma, która wstawiała okna. Ponieważ miała chwytliwą suwalską nazwę, kilka pań te okna zamówiło. Firma rzeczywiście zlecenie wykonała i okna wstawiła. Miały jednak tę wadę, że nie były zbrojone, lecz wykonane z miękkiego materiału. Po wstawieniu okna opiankowano. Pianka jednak, kiedy zastygła, wywierała na nie nacisk. Okna nie dawały się otworzyć, a jeśli już, to potem nie można było ich zamknąć. Rozżalone klientki złożyły reklamację. Firma ją przyjęła, ale nic nie zrobiła, bo w niedługim czasie ogłosiła upadek. Zgłosiły się więc do nas. My skierowaliśmy sprawę do sądu i uzyskaliśmy korzystny wyrok. W tym czasie został powołany syndyk masy upadłościowej tej firmy, a że majątku nie miała, więc nie udało się nic odzyskać. Kobiety przyszły do nas poradzić się, co z tym zrobić.

Dlatego trzeba zawsze dobrze się zastanowić, gdzie lokuje się zamówienie, bo potem pozostanie już tylko pójść do szklarza i oprawić wyrok sądowy w ramy. 

- Czyli jak brać kredyt, to tylko w banku?

- Tak, bo bank ma statutowy obowiązek udzielania pożyczek i korzysta ze szczególnych gwarancji. Banki są ubezpieczone. Oczywiście, może zdarzyć się upadek banku, ale to wyjątkowa sytuacja.

- Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Szyszko - Tygodnik Suwalski
adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=38