http://www.suwalki.info

:: Ciepło popłynęło
Artykuł dodany przez: luki (2005-10-17 14:48:35)

Rozmowa z Karolem Wandziochem, prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o.

– Czy jest ogólnie obowiązujący, określony przepisami termin rozpoczęcia sezonu grzewczego?

– Przepis jest, ale bardzo ogólny. Nie określa precyzyjnie warunków rozpoczęcia dostaw ciepła do budynków, ogranicza się wyłącznie do stwierdzenia “gdy występuje taka potrzeba”. O konkretnej dacie mowy nie ma. Decyzja leży więc w gestii właścicieli i zarządców obiektów. Według mojej oceny umiarkowana dostawa ciepła powinna być realizowana, kiedy temperatura powietrza spada nocą poniżej 12 stopni Celsjusza. Przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę warunki klimatyczne Suwalszczyzny, jest w pełnej gotowości do sezonu grzewczego od 1 września do 31 maja. Uważamy, że sytuacje, które wymagałyby dostaw ciepła w innym okresie, są mało prawdopodobne. Muszę dodać, że z jedną wspólnotą mieszkaniową, mamy zawartą umowę, która nie przewiduje rozpoczynania i wstrzymywania ogrzewania przez cały rok. Czułe na spadki temperatury urządzenia uruchamiają ogrzewanie wtedy, kiedy jest taka potrzeba, również latem, w chłodne noce.

– Ilu suwalczan korzysta z dostaw ciepła przez PEC? Ile ciepła sprzedaje spółka?

– Dostarczamy ciepło do ponad 900 budynków na terenie całego miasta. Rocznie sprzedajemy około 900 000 GJ energii cieplnej. Rozliczenie za dostarczoną energię jest dokonywane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, czyli – potocznie mówiąc – „liczników ciepła”.

– Czy znaczne podwyżki cen ropy i oleju wpłynęły na tę statystykę?

– Bez wątpienia. Jest sporo właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcieliby, z uwagi na wzrost cen oleju opałowego, korzystać z naszych usług. Niestety, wielu z nich zgłasza się do nas zbyt późno, przed samym sezonem grzewczym, kiedy procedury formalno-prawne uniemożliwiają nam przyłączenie do sieci w satysfakcjonującym naszego klienta terminie.

– Jak kosztowne jest to przedsięwzięcie?

– Odstępujemy od pobierania opłat za przyłączenie do sieci. Ponosi je nasza spółka. Klient ma do wyboru, albo zleca spółce wybudowanie węzła cieplnego, albo zakupuje węzeł na własny koszt. W pierwszym przypadku opłata za dostarczoną energię zgodnie z taryfą opłat za energię cieplną jest wyższa. W drugim przypadku odbiorca sam musi ponosić koszty eksploatacji urządzeń, ich konserwacji i utrzymania, przy niższych opłatach za dostarczoną energię. Ja namawiam suwalczan do korzystania z kompleksowej usługi PEC – tańszej, bezpiecznej i nieuciążliwej pod względem ekologicznym, hałasu i estetyki. W przypadku, kiedy na bieżąco obserwujemy urządzenia, prowadzimy stałą ich diagnostykę, jesteśmy w stanie wyprzedzić ewentualne uszkodzenia, awarie i w porę interweniować.

– W tym roku spółka rozpoczęła likwidację węzłów grupowych zasilających po kilka budynków. Czy wpłynie to na koszty dostawy ciepła?

– Na pewno, ale na korzyść mieszkańców. Klienci nie ponoszą kosztów montażu węzła indywidualnego w budynku. W każdym budynku montujemy oddzielny węzeł indywidualny oraz doprowadzamy nowoczesną sieć ciepłowniczą. Obniżamy w ten sposób koszty podgrzania ciepłej wody. Inną zaletą takiego rozwiązania jest to, że ciepło będzie dostarczane do każdego budynku w dowolnym czasie, kiedy oczywiście będą tego chcieli mieszkańcy. Montaż nowoczesnych urządzeń gwarantuje niezawodność dostaw ciepła. Dotychczasowa infrastruktura była mocno wysłużona i groziła niespodziewaną awarią. Mamy wykwalifikowaną kadrę, która prowadząc bieżące przeglądy i konserwacje potrafi ocenić przed sezonem, które urządzenie lub element należy wymienić. Zapraszam wszystkich suwalczan do korzystania z naszej usługi. Jeśli będziemy dostarczać ciepło do większej liczby mieszkań lub budynków, to zyskają na tym nasi obecni klienci i nowo podłączeni.

– W październiku zmianom ulegają taryfy opłat za ciepło. Będzie droższe?

– Nowa taryfa będzie obowiązywała najprawdopodobniej od pierwszego listopada, ale suwalczanie nie powinni się niepokoić. Ciepło podrożeje o niewielki ułamek procenta. Racjonalizujemy koszty i od dwóch lat staramy się utrzymywać ceny na dotychczasowym poziomie. Tylko w pierwszej grupie taryfowej (klienci mający własne węzły ciepłownicze) podwyżka wyniesie 1,5 procenta. Aby taryfy opłat nie wzrastały, dążymy do podłączania nowych obiektów. Aktualnie prowadzimy rozmowy z Zespołem Szkół nr 7 przy ul. Ogrodowej oraz jednostką wojskową przy ul. Wojska Polskiego. Jeśli uda się ich pozyskać, to sprzedaż ciepła wzrośnie o 4 procent. Obecnie obie instytucje wykorzystują do ogrzewania olej opałowy.

– Co w planach ma spółka?

– Przygotowaliśmy projekt inwestycyjny w zakresie poprawy efektywności przetwarzania paliwa. Obok energii cieplnej będziemy produkować również elektryczną. Z tytułu sprzedaży nowego produktu spółka uzyska wyższe przychody. Energię elektryczną będziemy sprzedawać zakładowi energetycznemu. To rozwój firmy i zabezpieczenie jej przyszłości. Uruchomienie nowej elektrociepłowni planujemy na październik 2007 roku. Będzie to nas kosztowało około 23 milionów złotych. Oceniam, że ta inwestycja zwróci się nam w ciągu 8 – 10 lat.

– Dziękuję za rozmowę.

Dorota Skłodowska - Tygodnik Suwalski

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości, terminów i kosztów przyłączenia się do PEC udziela Marek Ciężkowski z biura obsługi klienta, tel. 562-99-51.
 
adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=36