http://www.suwalki.info

:: Ponad 50% Polaków nie stać na zajęcia dodatkowe dla swoich dzieci
Artykuł dodany przez: azet (2013-09-03 15:44:35)

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badania Opinii Homo Homini na zlecenie Fundacji „Wawel z Rodziną” wynika, że do najczęściej wybieranych dla dzieci zajęć dodatkowych należą języki obce – na te przedmioty decyduje się ponad 35% rodziców. Kolejnymi chętnie wybieranymi zajęciami są te, związane z aktywnością ruchową – wskazało tak prawie 22% respondentów. Zaś niecałe 15% badanych chciałoby, aby ich dzieci dodatkowo uczestniczyły w zajęciach kulturalnych, takich jak plastyka czy muzyka. Wrześniowy powrót dzieci do szkoły to idealny moment, aby zastanowić się nad przyszłością najmłodszych. W tym czasie rodzice rozważają, na jakie zajęcia warto zapisać dzieci, aby ułatwić im adaptację w dorosłym życiu, prawidłowy rozwój emocjonalny czy też znalezienie pracy. Dodatkowe zajęcia nie są jedynie urozmaiceniem czasu wolnego dziecka. Służą przede wszystkim nawiązywaniu nowych relacji z osobami o podobnych zainteresowaniach, uczą funkcjonowania w grupie oraz pomagają w odkrywaniu swoich pasji. Instytut Badania Opinii Homo Homini na zlecenie Fundacji „Wawel z Rodziną” przeprowadził badanie dotyczące możliwości równego startu w dorosłość. Wyniki ankiet miały posłużyć do określenia obszarów, w jakich Fundacja będzie prowadziła działalność. W województwie podlaskim zdecydowana większość - aż 82% ankietowanych uważa, że szkoła w niewielkim stopniu przygotowuje dzieci do wejścia w dorosłość. Szanse na poprawę tego stanu rzeczy respondenci widzą w zajęciach dodatkowych. Największym zainteresowaniem cieszą się języki obce. W dalszej kolejności znalazły się zajęcia sportowe oraz kulturalne jak muzyka, taniec czy plastyka. Sukcesy polskich sportowców czy tancerzy coraz bardziej przekonują rodziców do zachęcania dzieci do aktywności fizycznej. Niestety aż 50% badanych nie pośle swoich podopiecznych na dodatkowe zajęcia w tym roku szkolnym. Powodem jest brak funduszy. - Kilka lat temu zdecydowaliśmy, że nie chcemy być darczyńcami, a tymi którzy dają wędkę, ponieważ uważamy, że dawanie pieniędzy rozleniwia. Poprzez finansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, chcemy dać im możliwość rozwijania talentów - komentuje wyniki Tomasz Schimscheiner. Źródło: Synertime


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=341