http://www.suwalki.info

:: Prace nad budynkami zeroenergetycznymi
Artykuł dodany przez: azet (2013-08-26 10:08:51)

Dzięki porozumieniu Podlaskiego Centrum Budownictwa Pasywnego i Wschodniego Klastra Budowlanego jeszcze w tym roku rozpoczną się prace nad budową budynków badawczo-laboratoryjno-produkcyjnych. Firmy zrzeszone w dwóch podlaskich klastrach: Wschodnim Klastrze Budowlanym i Podlaskim Klastrze Budownictwa Pasywnego wystąpiły o dofinansowanie do projektu dotyczącego budowy ośrodka badawczego nad budynkami plus energetycznymi. Przeprowadzenie badań przewidzianych w projekcie pozwoli na stworzenie optymalnego wzorca budynku energooszczędnego opartego o technologię pasywną, dostosowanego zwłaszcza do trudnych warunków klimatycznych, charakterystycznych dla terenów Polski północno-wschodniej. Dzięki prowadzonym badaniom zostanie opracowany optymalny wzorzec budynku o maksymalnie wysokich walorach użytkowych i nieznacznym wpływie na środowisko naturalne. W wyniku badań mają też zostać zminimalizowane koszty realizacji i eksploatacji budynku pasywnego, energooszczędnego oraz autonomicznego przy zachowaniu najlepszych parametrów energooszczędności. Od września tego roku w miejscowości Łubniki, na terenie gminy Zabłudów w województwie podlaskim rozpocznie się budowa jednej z najnowocześniejszych inwestycji w Polsce. - Wybudowany przez nas budynek składać się będzie między innymi z pomieszczeń badawczo - pomiarowych - mówi Krzysztof Gryc, koordynator Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego. - W budynku badawczo - laboratoryjnym przewidziane są sale szkoleniowe i konferencyjne, pomieszczenia biurowe i administracyjne oraz miejsca przeznaczone na promocję poszczególnych firm wchodzących w skład klastra dodaje - Tomasz Kozłowski koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego. Dodatkowo powstaną dwie hale badawczo-produkcyjne. Linie produkcyjne zainstalowane w halach posłużą zarówno testowaniu powstałych tam materiałów w celu poprawy ich parametrów, jak również produkcji ulepszonych materiałów na potrzeby odbiorców zainteresowanych budownictwem pasywnym. - Nasz projekt zakłada upowszechnianie budownictwa pasywnego, dlatego możliwe będzie udostępnianie budynku zwiedzającym, zainteresowanym tematyką budownictwa pasywnego, udostępnianie materiałów do prac dyplomowych i doktorskich, organizację szkoleń i konferencji dotyczących budownictwa pasywnego – zapowiada Krzysztof Gryc. W ramach realizacji projektu przewidziano zakup najnowocześniejszych maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia badań w budynku badawczo – laboratoryjnym oraz budynkach badawczo-produkcyjnych. Istotną częścią projektu są prace badawcze mające na celu stworzenie innowacyjnego systemu (metody) projektowania i wykonania budynków w technologii pasywnej, efektywnej w warunkach północno-wschodniej Polski. - Wyniki badań pozwolą na przedefiniowanie elementów składowych budownictwa pasywnego w specyficznych warunkach województwa podlaskiego i posłużą do rekonfiguracji parametrów głównych elementów konstrukcyjnych i podstawowych instalacji budownictwa pasywnego – mówi Krzysztof Gryc. Swym zakresem prace badawcze prowadzone w ramach projektu obejmą głównie badania przemysłowe wybranych składowych części domów pasywnych oraz ich wyposażenia i będą ukierunkowane na doskonalenie materiałów i urządzeń stosowanych w tej technologii oraz na opracowanie metod i technik zastosowania wyników badań w produkcji. Badania naukowe wdrożeniowe będą polegały na adaptacji metod i osiągnięć badań podstawowych do warunków produkcji w województwie podlaskim i dostosowaniu produktu do wymogów rynku regionalnego. Podstawowymi metodami badawczymi w tej grupie będą badania laboratoryjne i obliczeniowe. Przeprowadzenie badań przewidzianych w projekcie pozwoli na stworzenie optymalnego wzorca budynku energooszczędnego opartego o technologię pasywną, dostosowanego zwłaszcza do trudnych warunków klimatycznych, charakterystycznych zwłaszcza dla terenów Polski północno -wschodniej. Projekt zakłada również upowszechnianie budownictwa pasywnego i energooszczędnego dlatego w ramach realizacji projektu przewidziana jest organizacja różnego rodzaju konferencji i seminariów jednodniowych, poświęconych tej tematyce. Konferencje i seminaria skierowane będą do firm budowlanych, architektów, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, studentów itp. Seminaria będą prowadzone przez specjalistów oraz praktyków z zakresu budownictwa pasywnego, między innymi przez wykładowców z Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Gdańsku i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, Politechniki Białostockiej, architekci z biura projektowego, którzy zaprojektowali pierwszy dom pasywny, znajdujący się w Smolcu pod Wrocławiem oraz specjaliści serwisu i automatycy. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. źródło: Wrota Podlasia


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=339