http://www.suwalki.info

:: Czy można zwrócić prezent?
Artykuł dodany przez: azet (2012-12-18 13:45:08)

Lubimy dawać i otrzymywać świąteczne prezenty. Są one dowodem sympatii i pamięci o naszych najbliższych. Zdarzają się jednak przypadki, że prezent nie podoba się obdarowanemu, ma niewłaściwy rozmiar lub z innego powodu chcielibyśmy zwrócić towar do sklepu. Aktualnie nie ma przepisu zobowiązującego sprzedawcę do przyjęcia zwrotu towaru zgodnego z umową (niewadliwego). Wyjątkami są umowy konsumenckie zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Na podstawie ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz . 271 ze zm.) zarówno przy umowach zawieranych na odległość jak i poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może od nich odstąpić bez podawania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy. O takim prawie konsument powinien być poinformowany przez przedsiębiorcę w formie pisemnej. Jeżeli przedsiębiorca tego nie uczyni konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o takim prawie jednak nie później niż 3 miesiące od daty wykonania umowy. Należy jednak pamiętać, że zwrot towaru zgodnego z umową może nastąpić za zgodą sprzedawcy. Często przedsiębiorcy w celach marketingowych zobowiązują się do przyjmowania zwrotów towarów zgodnych z umową w określonym przez siebie czasie. Wówczas takie zobowiązanie (zawarte w regulaminie sprzedaży lub będące nawet ustną informacją) podane do wiadomości konsumentów jest dla sprzedawcy wiążące. Konsumenci oczywiście mają prawo reklamować towary z tytułu niezgodności z umową. Niezgodność towaru z umową ma miejsce jeżeli towar: a) jest uszkodzony lub niekompletny, b) nie nadaje się do celu, jakim się go zwykle używa, c) nie posiada właściwości, jakie powinny cechować towar tego rodzaju oraz o jakich zapewniał sprzedawca lub producent. Reklamację należy składać do sprzedawcy, czyli przedsiębiorcy u którego dany towar został zakupiony w ciągu 2 lat od daty zakupu. Reklamacja powinna zostać złożona przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia wady towaru. W przypadku reklamacji towaru żywnościowego wynosi on 3 dni. Wynika to z treści par.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. z 2003 r. nr 31, poz. 258). Podsumowując pamiętajmy żeby przed dokonaniem zakupu prezentu zapytać sprzedawcę, czy przyjmie zwrot towaru (takie zapewnienie jest wiążące), wymieni bluzkę na inną oraz nie wyrzucajmy dowodu zakupu, jego posiadanie ułatwia ewentualny zwrot towaru lub jego reklamowanie - pozwoli to nam dłużej cieszyć się świąteczną atmosferą. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=325