http://www.suwalki.info

:: Uchodźcy – Twoi sąsiedzi
Artykuł dodany przez: azet (2012-10-01 08:59:40)

Uchodźcy to ludzie, którzy w swoim kraju przeżyli skrajnie trudne chwile. Uciekali bo ich życie było zagrożone. Niektórzy wyjechali ze swojego kraju dosłownie w tym, co mieli na sobie. Inni planowali wyjazd, spakowali niezbędne rzeczy, sprzedali majątek – te i inne informacje na temat uchodźców od 1 października można znaleźć w środkach komunikacji miejskiej na ulicach Warszawy, Lublina, Białegostoku i Zgierza. 1 października rozpoczęła się kampania informacyjna organizowana w ramach projektu „Uchodźcy – moi sąsiedzi”. Projekt organizowany przez Polskie Forum Migracyjne i Urząd do Spraw Cudzoziemców, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa. Obecnie w procedurze uchodźczej i jednocześnie pod opieką Urzędu pozostaje ponad 3000 osób. Wszelkie działania zaplanowane w ramach kampanii będą skierowane na edukację oraz budowanie życzliwości i postaw tolerancji wobec osób ubiegających się o objęcie ochroną na terytorium RP – powiedział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zależy nam na tym, by Polacy zaczęli postrzegać uchodźców jako swoich sąsiadów. Bo przecież nimi są, mieszkają obok. Dobrze by było, żeby te relacje układały się na zasadach sąsiedzkich, aby ludzie patrzyli na siebie cieplej, nie tylko "wilkiem" - dodaje Agnieszka Kosowicz, Prezes fundacji Polskie Forum Migracyjne. W Warszawie pojawił się dziś tramwaj z reklamą zewnętrzną, a w Lublinie i Białymstoku taką grafikę można zobaczyć na autobusach. Dodatkowo w środkach komunikacji miejskiej można znaleźć łącznie 185 plakatów informacyjnych. Ponadto pojawią się one w Zgierzu, gdzie bezpłatną ekspozycję zapewni Fundacja Ethnos. Projekt „Uchodźcy-moi sąsiedzi” to jednak znacznie więcej niż tylko reklama w środkach komunikacji miejskiej. Do końca roku zostanie zorganizowanych 30 spotkań w miejscowościach, w których działają lub uruchamiane są ośrodki dla cudzoziemców. Będą to spotkania informacyjne dla mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnej administracji oraz warsztaty międzykulturowe dla szkół. Tematyka i charakter spotkań są dostosowywane do konkretnych potrzeb lokalnej społeczności, rozwianie stereotypów i obaw. Dają też możliwość przekazania lokalnej administracji, służbom społecznym, straży miejskiej, lokalnej policji, placówkom ochrony zdrowia i szkołom informacji istotnej dla nawiązania dobrych relacji z cudzoziemcami. Spotkania są przygotowywane w oparciu o lokalny kontekst tak, aby zapewnić tę wiedzę, która w lokalnym środowisku jest potrzebna. Spotkania prowadzi z reguły dwóch ekspertów, dobieranych w zależności od potrzeb (prawnik, ekspert ds. integracji, psycholog międzykulturowy). Kolejnym etapem projektu są wizyty studyjne dla przedstawicieli lokalnych mediów oraz organizacji pozarządowych mające na celu praktyczne zapoznania się z systemem ochrony cudzoziemców w Polsce. Przewidziano więc przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej wnioskowania o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, a także prezentację przykładów dobrych praktyk działań na rzecz tej grupy. Wizyty mają na celu zwiększenie kompetencji dziennikarzy do relacjonowania wydarzeń związanych z cudzoziemcami oraz inspirowanie organizacji pozarządowych do podjęcia własnych działań na rzecz mieszkańców lokalnego ośrodka. Istotnym elementem akcji informacyjnej są materiały informacyjne dla lokalnych społeczności – ulotki, plakaty i broszury. Wydrukowano łącznie 3000 tys. ulotek oraz ponad tysiąc broszur i plakatów. Przewidziano także organizowanie wycieczek orientacyjnych dla cudzoziemców zakwaterowanych w ośrodkach, którzy zazwyczaj w niewystarczającym stopniu znają ich otoczenie. Często nie korzystają z dostępnej oferty integracyjnej, ponieważ nie są jej świadomi. W ten sposób cudzoziemcy zorientują się w usytuowaniu ośrodka, poznają lokalne instytucje, ofertę kulturalną, będą bardziej mobilni w kolejnych miesiącach pobytu w ośrodku i bardziej otwarci na kontakty z Polakami. Wizyty przewidziane są w sytuacji uruchamiania nowego ośrodka oraz dla cudzoziemców, którzy dopiero wprowadzają się do już funkcjonującej placówki. KONKURS FOTOGRAFICZNY „Uchodźcy-moi sąsiedzi” W związku z rozpoczęciem kampanii informacyjnej w ramach projektu „Uchodźcy-moi sąsiedzi” Polskie Forum Migracyjne i Urząd do Spraw Cudzoziemców zapraszają do udziału w konkursie. Do wygrania jest 10 Paczek Międzykulturowych, zawierających między innymi albumy wydane przez UdSC ilustrujące misje badawcze do krajów pochodzenia, zbiór Bajkowa Mozaika, a także smaczne międzykulturowe niespodzianki. Uczestnicy konkursu mają za zadanie sfotografowanie w jak najciekawszy sposób środków komunikacji miejskiej lub wyeksponowanych w niej plakatów przedstawiających akcję „Uchodźcy-moi sąsiedzi”. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail media@udsc.gov.pl lub drogą pocztową z dopiskiem „konkurs - uchodźcy moi sąsiedzi” na adres siedziby Urzędu: ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa. Konkurs trwa od 1 do 31 października 2012 (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców www.udsc.gov.pl lub Polskiego Forum Migracyjnego pod linkami: • http://www.udsc.gov.pl/KONKURS,FOTOGRAFICZNY,UCHODZCY,MOI,SASIEDZI,2174.html • http://www.forummigracyjne.org Dodatkowych informacji udzielają: Ewa Piechota, Rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców tel. (22) 60 174 41; tel. kom. 723 982 615, media@udsc.gov.pl; e.piechota@udsc.gov.pl Agnieszka Kosowicz, Prezes fundacji Polskie Forum Migracyjne. tel. kom. 661 521 288, a.kosowicz@forummigracyjne.org


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=320