http://www.suwalki.info

:: 5 lat Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży
Artykuł dodany przez: azet (2012-07-25 18:23:53)

W tym roku mija 5 lat od utworzenia Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Dzięki niemu, do tej pory sześć tysięcy młodych ludzi z Polski i Litwy wzięło udział w niemal 200 projektach. W 2012 roku 35 różnych inicjatyw realizowanych dzięki Funduszowi dotyczy promowania dialogu międzykulturowego, międzyetnicznego oraz międzypokoleniowego, jak również włączania w działania środowiska lokalnego i osób z mniejszymi szansami. Natomiast cała filozofia funkcjonowania Funduszu jest oparta na przekonaniu, że pozytywne relacje Polski i Litwy w przyszłości warunkuje otwartość, umiejętność rozmowy, czas oraz wzajemna i pełna wiedza o sobie, o tradycjach, historii i kulturze obu narodów. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rządem Republiki Litewskiej pod honorowym patronatem Premierów Polski i Litwy. Środki na funkcjonowanie Funduszu zapewniają ze strony polskiej - Minister Edukacji Narodowej, a ze strony litewskiej - Minister Ochrony Socjalnej i Pracy. Koordynacją i promocją Funduszu w Polsce zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. O fundusze na realizację wymian polsko-litewskich mogą występować szkoły i placówki oświatowe, instytucje i organizacje pozarządowe - ich szeroki katalog umożliwia realizację wielu pomysłów z bardzo wielu środowisk. Fundusz powstał by kształtować i wspierać pozytywne relacje pomiędzy młodymi ludźmi z Polski i Litwy. Dzięki wymianom, szkoleniom i seminariom mają oni możliwość nie tylko poznać się nawzajem, ale też odkrywać wspólne korzenie, niwelować uprzedzenia i stereotypy w postrzeganiu wspólnej historii i konstruktywnie budować współczesne relacje. Jakie działania mają miejsce podczas wymian młodzieżowych wspieranych przez Fundusz? Młodzież tropi Jadźwingów, idzie śladami Miłosza i odbudowuje Rzeczpospolitą Obojga Narodów...? - szczegóły na temat tych projektów można znaleźć na stronie internetowej Funduszu: www.plf.org.pl Kolejny nabór projektów polsko-litewskich, które mogą uzyskać dofinansowanie w 2013 roku będzie ogłoszony pod koniec tego roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=314