http://www.suwalki.info

:: Hospicja uratowane
Artykuł dodany przez: azet (2012-04-19 14:34:52)

Będą korzystne zmiany w przepisach! Hospicja, stacje opieki, domy opieki paliatywnej nie będą musiały działać tak jak przedsiębiorstwa. Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy ustawy o działalności leczniczej w taki sposób, by organizacje pożytku publicznego mogły prowadzić tę działalność na takich samych warunkach jak obecnie. Oznacza to, że nie będą musiały przekształcać się w przedsiębiorstwa i nie będą podlegały przepisom o działalności gospodarczej. Tym samym postulat organizacji pozarządowych, o którego uwzględnienie zwrócili się do Ministra Zdrowia m.in. parlamentarzyści podlaskiej Platformy Obywatelskiej: senator Tadeusz Arłukowicz, poseł Robert Tyszkiewicz i posłanka Bożena Kamińska, został wpisany do najnowszego projektu nowelizacji ustawy. Projekt trafił już pod obrady Rady Ministrów. Zapisano w nim jednoznacznie, że nowelizacja musi wejść w życie przed 1 lipca 2012 roku, tj. przed dniem, kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać. Na początku marca trójka parlamentarzystów, popierając postulaty wielu organizacji prowadzących działalność leczniczą (m.in. Caritasu, Eleosu, Towarzystwa Przyjaciół Chorych) wystąpiła do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę przepisów w nowej ustawie, tak by organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły ją prowadzić nadal, w ten sam sposób – nie czerpiąc z niej zysków, natomiast pokrywając koszty działalności z wpłat pochodzących z 1 proc. podatku przekazywanego OPP, darowizn i zbiórek publicznych oraz angażując w tę działalność wolontariuszy. Gdyby bowiem nowe przepisy weszły w życie bez zmian, organizacje te jako przedsiębiorcy nie mogłyby pozyskiwać w ten sposób pieniędzy na swoją działalność. Ministerstwo Zdrowia uwzględniło ten postulat w przesłanym do Rady Ministrów projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Zaproponowano w nim, by organizacje zostały dołączone do katalogu jednostek prowadzących działalność leczniczą, które będą mogły ją prowadzić nie posiadając statusu przedsiębiorcy. - To świetna wiadomość, o to nam chodziło. Teraz należy jeszcze tylko zrobić wszystko, aby nowelizacja została uchwalona przed 1 lipca 2012 roku, a to oznacza przeprowadzenie zmian w ciągu dwóch i pół miesiąca przez Radę Ministrów, Sejm i Senat. Jestem jednak przekonany, że to możliwe. Zobowiązuję się tego dopilnować w parlamencie - mówi poseł Robert Tyszkiewicz. - Na tym polega rola parlamentarzysty - by dbać o jakość prawa, a w przypadku niedociągnięć i luk - reagować - dodaje senator Tadeusz Arłukowicz. - Byłam pełna przekonania, że wspólne działanie przyspieszy prace nad nowelizacją ustawy i zdążymy przed 1.07.2012 r. uratować działalność leczniczą wielu organizacji pozarządowych działających w całym kraju - mówi Bożena Kamińska. Źródło: Biuro Poselskie Bożeny Kamińskiej


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=307