http://www.suwalki.info

:: Pożegnanie z NIP-em
Artykuł dodany przez: azet (2012-01-08 12:25:44)

Pierwsze dni nowego roku to dla bardzo wielu podatników czas pożegnania z numerem NIP. Ułatwienia dotyczą osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług i posiadają numer PESEL, który będzie teraz ich „identyfikatorem podatkowym”. Pozostali podatnicy także muszą pamiętać o kilku zmianach. Mimo, iż pojęcie „identyfikatora podatkowego” wprowadzono zmianą przepisów, która zaczęła obowiązywać od 1 września 2011 r., dopiero od teraz znosi się numery identyfikacji podatkowej, które już nadano osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą lub zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług. Od 1 stycznia br. jedynym identyfikatorem podatkowym takich osób jest PESEL. Od 1 stycznia br. zniesiono także obowiązek dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą lub zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług. Oznacza to, że od takich osób nie można już żądać podania numeru NIP. Jego „identyfikatorem podatkowym” jest bowiem PESEL. Dużo prościej wygląda także procedura aktualizacji danych w urzędzie skarbowym. W przypadku podatników, będących osobami fizycznymi, objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanym podatnikiem VAT za dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Podatnicy ci mogą również aktualizować swoje dane na aktualnie obowiązujących wzorach zgłoszeń aktualizacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów. Ponadto, od dnia 1 stycznia 2012 r. zmieniono oraz ujednolicono terminy dokonywania zgłoszeń identyfikacyjnych dla pozostałych podatników:
  • Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, niezależnie od dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
  • Pozostali podatnicy z wyłączeniem osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz płatnicy podatków podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek. Dla tych grup podatników zmieniono oraz ujednolicono terminy dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych. Mają oni obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Radosław Hancewicz Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Białymstoku


    adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=292