http://www.suwalki.info

:: Bez ogłaszania przetargów?
Artykuł dodany przez: luki (2005-09-30 15:29:57)

Rozmowa z Włodzimierzem Marczewskim, zastępcą prezydenta Suwałk.

– Naczelny Sąd Administracyjny wydał niedawno wyrok, z którego wynika, że gmina może zlecać spółkom komunalnym zadania bez stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. To chyba pocieszająca informacja?

– To tylko i wyłącznie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w dodatku dotyczące konkretnej sprawy. Nie przesądza o tym, by miało mieć zastosowanie w innych przypadkach. Nie zwalnia też samorządu z dostosowywania się do ustawy o zamówieniach publicznych. Prawnicy przypuszczają – i pewnie mają rację – że dziś w tej sprawie mamy co prawda orzeczenie pozytywne, ale nie jest wykluczone, że w bardzo podobnej jutro może być negatywne. To sąd musi zająć stanowisko, czy stosować wspomniane orzeczenie we wszystkich podobnych sprawach.

– Tyle prawnicy. A co o tym sądzą suwalscy samorządowcy?

– Z punktu widzenia samorządu jest to racjonalne i zdroworozsądkowe rozwiązanie. To by znacznie ułatwiło samorządowi podejmowanie decyzji, skróciło procedury, uporządkowało wiele problemów. Nie po to miasto powołuje spółki, jest właścicielem stu procent ich udziałów, by miało szukać innych wykonawców. Na przykład Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych odpowiada za zagospodarowanie odpadów – i to realizuje. Podobnie jest z Zakładem Usług Komunalnych powołanym do utrzymania czystości i zieleni w mieście. Nie wymieniam tych jednostek przypadkowo. Jest w tym orzeczeniu bardzo ważne stwierdzenie, że dotyczy ono tylko zlecania zadań wymienianych w statucie spółek.

– Czy w związku z tym suwalski samorząd zamierza skorzystać z orzeczenia i zlecać swoim spółkom konkretne zadania, oczywiście statutowe, bez ogłaszania przetargów?

– Skoro jest takie orzeczenie... Zanim jednak zapadną jakiekolwiek decyzje, radcy prawni Urzędu Miejskiego muszą zapoznać się z uzasadnieniem wyroku NSA. Ale rozważamy taką możliwość. Wydaje się, że byłoby to słuszne. Jako przykład podam, że w końcu grudnia wygasa umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na przewóz mieszkańców. Jeśli nie będziemy mogli wykorzystać orzeczenia NSA (dodam, że zapadło ono właśnie w sprawie organizacji komunikacji miejskiej), to trzeba będzie ogłosić przetarg. Dlaczego suwalczan miałaby obsługiwać firma z Białegostoku czy Warszawy, skoro miasto ma spółkę realizującą te zadania i własny tabor?

– A co z zasadami zdrowej konkurencji?


– No właśnie. Taki sposób rozwiązania je eliminuje. To może też oznaczać, że usługa komunalna będzie droższa od tych wynegocjowanych w drodze przetargu. Dobrze, jeśli za ceną pójdzie wysoka jakość usługi – gorzej, gdy się obniży.

– W przetargach bywa różnie...

– Najczęściej podstawowym kryterium wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu jest oferowana cena. Samorząd nie ma wpływu na to, kto będzie wykonawcą, skąd pochodzi i gdzie zlokalizowana jest jego firma. Niestety, zdarza się, że przedsiębiorca stosuje cenę dumpingową. I co z tego, że jest tani, skoro poziom usługi nie satysfakcjonuje zamawiającego? Dlatego bardzo ważny jest nadzór.

– Jednym z zadań samorządu jest wspieranie rodzimej przedsiębiorczości. To jest dla samorządu krępujące, że mając własne firmy musi ogłaszać przetarg i szukać innych wykonawców...

– Z całą pewnością, ale na pewno krępujące jest też dla innych przedsiębiorców “niekomunalnych” działających na rynku miejskim. Przecież to nijak się ma do zasady wspierania rodzimej przedsiębiorczości. Jeżeli to orzeczenie będzie powszechnie stosowane, to samorząd będzie posądzony o monopolizowanie rynku. Dlatego przy podejmowaniu decyzji niezbędna jest rozwaga.

– Władze miasta brały pod uwagę prywatyzację spółek miejskich...

– Ale cała dyskusja była prowadzona w kontekście pozyskiwania większych środków na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Firma prywatna miałaby większe szanse niż samorząd. Na dziś edycja środków, przeznaczona do realizacji w latach 2004-2006, została już wyczerpana, a priorytety na lata kolejne (2007-2013) nie zostały jeszcze określone. Dlatego prywatyzacja została zahamowana.

– Co nie znaczy, że ten temat nie wróci...

– W kontekście rynku miejskiego może on zawsze wracać, ale to społeczeństwo tego miasta będzie o tym współdecydować.

– Dziękuję za rozmowę.

Dorota Skłodowska - Tygodnik Suwalski
adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=29