http://www.suwalki.info

:: Wygrana w konkursie, kłopot czy szczęście?
Artykuł dodany przez: azet (2011-10-31 15:05:17)

Kto z nas nie lubi wygrywać? Im większa wygrana, tym większa radość, która maleje kiedy okazuje się, że "laureatów" jest dwóch - otrzymujący nagrodę musi bowiem podzielić się nią z fiskusem, czyli zapłacić podatek dochodowy. Pod względem podatkowym nagrody są przychodem - niewątpliwie bowiem ich wręczenie stanowi przysporzenie majątkowe i mieści się w zakresie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Konsekwencją uznania nagrody za przychód jest konieczność rozliczenia podatku, przy czym ustawodawca wprowadził w tym przypadku opodatkowanie ryczałtowe. Od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. - Podatek nalicza, pobiera i wpłaca na konto swojego urzędu skarbowego podmiot wydający nagrody. Dotyczy to także nagród wygrywanych w konkursach lub loteriach SMS – mówi Michał Gotard, Dyrektor ds. rozwoju biznesu w MobileFormats, organizator wielu konkursów i loterii SMS. W przypadku nagród pieniężnych nie ma większego problemu - nagrodę pomniejsza się o 10% i wypłaca. Inaczej będzie w przypadku nagród niepieniężnych (przede wszystkim rzeczowych). Eksperci podkreślają, że podmiot wydający taką nagrodę ma w takim przypadku dwa wyjścia. - Po pierwsze może zażądać, aby laureat wpłacił mu kwotę podatku. Jest to jednak dość problematyczne w przypadku nagród o dużej wartości - mogłoby dojść do sytuacji, że laureat musiałby wziąć kredyt, żeby móc odebrać nagrodę. Aby uniknąć tej sytuacji, organizator konkursu (loterii) może wprowadzić zasadę, że to on będzie finansował podatek od nagród, czyli - mówiąc obrazowo - wszystkie nagrody będą otrzymywane w wartościach netto – mówi radca prawny Tatiana Hołub-Grabarczyk z firmy księgowej Extor. - Konieczne będzie w takim przypadku ubruttowienie świadczenia polegające na podzieleniu wartości nagrody przez 90% i pomnożeniu przez 100% - różnica stanowić będzie podatek do zapłaty – dodaje mecenas. Na koniec roku podatek od nagród należy wykazać w deklaracji PIT-8AR. Nie sporządza się natomiast żadnych informacji imiennych (ani PIT-11, ani PIT-8C). Powyższe (zarówno w kwestii naliczania podatku, jak i sporządzania formularzy podatkowych) dotyczy wyłącznie nagród podlegających opodatkowaniu. Tymczasem, niektóre nagrody korzystają ze zwolnień podatkowych. Wolne od podatku są między innymi wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot. Dodatkowo wolna od podatku będzie także jednorazowa wartość wygranych lub nagród wygranych w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) - a więc dotyczy to także konkursów SMS - oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową nieprzekraczających kwoty 760 zł. Abeonet S.A.


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=280