http://www.suwalki.info

:: Dotacje z Urzędu Pracy
Artykuł dodany przez: azet (2011-08-10 15:36:39)

Środki na podjęcie działalności to łakomy kąsek. Warto ubiegać się o pieniądze, które chce nam dać państwo, jednak czy aby na pewno spełnimy warunki do tego, aby takie środki uzyskać? Można dzięki nim zakupić nowy sprzęt, poszerzyć grono pracowników albo „wypróbować” osobę, z którą nie musimy nawiązywać stosunku pracy. Urząd pracy stwarza przedsiębiorcom wiele możliwości wsparcia. Z czego można skorzystać? Środki na podjęcie działalności gospodarczej Ten rodzaj pomocy przysługuje początkującym biznesmenom, a dokładnie tym, którzy są zarejestrowani w urzędzie i dopiero planują podjęcie działalności gospodarczej. Jednorazowa refundacja na podjęcie działalności to aktualnie kwota 20 797,98 zł, czyli 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Kwota raczej przydatna, zwłaszcza dla początkujących adeptów biznesu. Żeby ją uzyskać, trzeba spełnić pewne warunki, spośród których najważniejszy to bycie osobą bezrobotną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy. Pozostałe wymagania to m.in.: niepodleganie karze za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu w okresie ostatnich dwóch lat, nieodmówienie pomocy ze strony PUP w ciągu ostatniego roku i nieprowadzenie działalności gospodarczej w ciągu ostatniego roku, a także nieotrzymanie dotychczas środków publicznych na podjęcie działalności. Taka dotacja jest bezzwrotna, ale trzeba pamiętać o tym, że środki muszą być wykorzystane w ciągu 30 dni. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków beneficjent ma dwa miesiące. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy Przedsiębiorca, który prowadzi działalność co najmniej sześć miesięcy, może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie do 20 797, 98 zł. Wysokość wsparcia jednak jest uzależniona od środków, jakimi dysponuje dany urząd pracy. Aby uzyskać taki bonus z urzędu pracy, pracodawca powinien spełniać kilka wymogów, przede wszystkim: w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie zwolnić pracownika za wypowiedzeniem; nie zalegać z opłacaniem wynagrodzeń oraz składek; nie być w trudnej sytuacji ekonomicznej i oczywiście złożyć odpowiedni wniosek. Warunkiem otrzymania dotacji (bezzwrotnej!) jest zatrudnianie bezrobotnego skierowanego z urzędu pracy przez okres co najmniej dwóch lat (i utrzymanie stanowiska pracy w tym czasie). Kiedy można uzyskać pieniądze z urzędu? Po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu kosztów na doposażenie/wyposażenie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego. Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne Gdy pracodawca zatrudni osobę bezrobotną, skierowaną przez powiatowy urząd pracy i osoba ta będzie pracować na danym stanowisku przez 12 miesięcy i dłużej, przedsiębiorca może z tego tytułu uzyskać refundację aktualnie w wysokości do 4158 zł, czyli do 300 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Staż Nawet jeśli prowadzimy jednoosobową działalność, możemy przyjąć stażystę (w takiej sytuacji tylko jednego). Co nam to daje? Zyskujemy pracownika, którego możemy „przetestować”, przyuczyć albo po prostu sprawdzić. Nie nawiązujemy z nim stosunku pracy, stąd też przyjęcie stażysty nie generuje nam dodatkowych kosztów w firmie. Warto więc zgłosić się do najbliższego urzędu pracy i dostarczyć wiosek o przyjęcie na staż. Niekiedy mogą to być wnioski imienne, ze wskazaniem konkretnej osoby bezrobotnej. Można też zdać się na urzędników, którzy skierują do nas kandydata (bądź kandydatów) do odbywania stażu. Inne formy pomocy Urzędy pracy oferują wiele dodatkowych form refundacji kosztów przy zatrudnianiu osób bezrobotnych. Warto zapoznać się np. z możliwościami, jakie daje zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych. Pracodawcy, którzy lekceważą formy pomocy z urzędu, często dobrowolnie pozbawiają się możliwości dodatkowego wsparcia finansowego. Niejednokrotnie urzędnicy spotykają się z problemem, gdy dany pracodawca zatrudni osobę bezrobotną, a dopiero później informuje o tym urząd pracy, licząc na profity z tego tytułu. Niestety, wówczas jest już za późno. Dlatego też wskazane jest wcześniejsze zapoznanie się z ofertą urzędów pracy, aby móc sobie dobrać najdogodniejsze formy wsparcia. Zielona Linia


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=257