http://www.suwalki.info

:: Niepełnosprawni sprawni w pracy
Artykuł dodany przez: azet (2011-05-31 14:46:56)

Według szacunków specjalistów przyjmuje się, że na świecie żyje ponad 500 milionów osób niepełnosprawnych, co stanowi około 10 proc. całej ludzkości. W Polsce jest ich około 5 mln, z czego jedynie 15 proc. jest aktywna zawodowo. W krajach Unii Europejskiej natomiast współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych sięga aż 50 proc. Dlaczego, więc u nas liczba ta jest taka mała? Niski procent aktywności zawodowej niepełnosprawnych w Polsce nie wynika z ich bierności. Inwalidzi chcą i próbują podejmować pracę w swoim zawodzie. Jednakże wśród większości pracodawców wciąż napotykają wiele problemów w postaci uprzedzeń, bądź nieprzystosowanych do ich potrzeb budynków. Ciężko już na starcie Niepełnosprawni w naszym kraju, w porównaniu do osób sprawnych, mają gorszy dostęp do edukacji, a co za tym idzie, słabszy dostęp do rynku pracy. Prawie 50 proc. osób niepełnosprawnych posiada najwyżej wykształcenie podstawowe, a liczba niepełnosprawnych kończących studia wyższe nie przekracza kilku procent. Niestety, nie tylko wykształcenie i umiejętności są przeszkodą dla inwalidów. Wielu pracodawców do tej listy dodaje jeszcze: niewydajność, przysparzanie kłopotów, niekonkurencyjność w stosunku do osób sprawnych, częste urlopy zdrowotne. Nie zdają sobie oni sprawę z tego, że osoba niepełnosprawna może okazać się doskonałym pracownikiem. Podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną daje jej poczucie niezależności finansowej oraz pełnoprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dlatego taką szansę docenia ona dużo bardziej niż inni i angażuje się w pracę oraz w życie firmy. Niedoinformowany pracodawca Mimo że niepełnosprawni coraz częściej pokazują się w kampaniach społecznych, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, wychodzą z cienia, to oferty pracy dla nich są wciąż bardzo wyselekcjonowane. Dlatego też znalezienie zatrudnienia w swoim zawodzie nie należy do najłatwiejszych zadań. Nawet dogodne dla pracodawców rozwiązania prawne oraz dofinansowania ze strony państwa, nie zwyciężają z podstawowym problemem, jakim jest dyskryminacja i złe nastawienie. Większość pracodawców nie zdaje sobie sprawy z tego, że pracownik niepełnosprawny często jest bardziej efektywny niż pełnosprawny. – Pracodawcy mają często również problemy ze znalezieniem rzetelnych informacji, dotyczących zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych, nie wiedzą, jakie warunki powinni spełnić i jakie korzyści mogą z tego czerpać – mówi Justyna Frieske, koordynator programu „Pomóż sam sobie”, który promuje zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce.– Nasze działania mają na celu nie tylko przełamać obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, ale również ułatwić komunikację między tymi dwoma grupami. Dlatego, w ramach naszego projektu uruchomiliśmy specjalną stronę internetową i forum. Mamy nadzieję, że informacje, które pracodawcy znajdą na naszej stronie internetowej, zaktywizują i zainspirują firmy do współpracy z niepełnosprawnymi – podsumowuje. Argumenty pracodawców Według danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ponad 80 proc. badanych pracodawców uważa, że osoby niepełnosprawne powinny pracować na otwartym rynku pracy, mimo to większość z nich nie planuje zatrudniać takich pracowników. Dzieje się tak mimo tego iż pracodawcy mogą czerpać korzyści z zatrudniania inwalidów. Firmy, które zatrudniają taką osobę otrzymują dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników i zyskują przywileje. Ulgi obejmują obniżenie obowiązkowych opłat na rzecz PFRON lub zwolnienie z nich, zwrot kosztów przystosowania miejsca do pracy osoby niepełnosprawnej, a także refundację kosztów szkoleń. – Najczęściej wymieniane przeszkody w zatrudnieniu niepełnosprawnych to trudności w uzyskaniu potrzebnych informacji, konieczność i wysiłek związany z dostosowaniem infrastruktury zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych, biurokracja czy wciąż zmieniające się przepisy – mówi Justyna Frieske. – Jednak każdy zainteresowany zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej może w specjalnie utworzonych punktach i na stronach internetowych uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosków, dokumentów i niezbędne informacje na ten temat – dodaje. Tylko systematyczne i jasne dostarczanie pracodawcom informacji na temat możliwości i korzyści płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych może zmienić sytuację inwalidów na rynku pracy. Ludzie biznesu, którzy myślą perspektywicznie i odpowiednio kalkulują, już wiedzą, że niepełnosprawny może zupełnie sprawnie radzić sobie w pracy. LTM Communications


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=237