http://www.suwalki.info

:: Studiujesz zaocznie? Łatwiej znajdziesz pracę
Artykuł dodany przez: iva (2010-09-22 11:34:57)

W Polsce panuje stereotyp, że studenci studiów zaocznych uzyskują gorsze wykształcenie, przez co trudniej im funkcjonować na rynku pracy. Tymczasem, coraz więcej pracodawców deklaruje chęć zatrudniania studentów zaocznych, a także absolwentów takich studiów. W rzeczywistości kończą oni studia z taką samą wiedzą jak studenci dzienni, dodatkowo posiadają jednak większe doświadczenie. Są także samodzielni i lepiej zorganizowani. A to imponuje pracodawcom. Niezastąpione doświadczenie Studenci zaoczni zaczynają pracę od początku studiów lub nawet przed ich rozpoczęciem, gdyż często z własnej kieszeni muszą opłacić czesne. Podczas pięciu lat zdobywają bogate doświadczenie zawodowe, które dla pracodawców jest tak istotne. – Większość naszych studentów, którzy uczą się w trybie zaocznym, w trakcie tygodnia pracuje. Jest to najczęściej praca na pełen etat, często w zawodzie. Ucząc się teorii, jednocześnie zdobywają praktykę. Dzięki temu w przyszłości będą osobami bardzo pożądanymi na rynku pracy – tłumaczy Luiza Kalupa z Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. A podczas pięciu lat pracy można nauczyć się bardzo wiele. Nawet jeśli nie jest to praca w zawodzie, student zdobywa standardowe kompetencje, uczy się pracować z innymi ludźmi, brać na siebie odpowiedzialność. Przeważnie to w pracy rozwija się kreatywność, pomysłowość czy dokładność. Dzięki tak wczesnym doświadczeniom zawodowym, szybko można nauczyć się zachowywać w stresujących sytuacjach, rozwiązywać problemy. A takie właśnie umiejętności powinien posiadać dobry pracownik. Na dwa fronty Absolwenci studiów zaocznych to dla pracodawcy osoby samodzielne, umiejące godzić pracę na pełen etat z nauką na studiach w weekendy. Ze względu na natłok obowiązków są skłonne do poświęceń i wyrzeczeń. – Uważam, że solidna praktyka jest o wiele ważniejsza od czystej teorii. Pomimo tego, że z wielu rzeczy muszę zrezygnować i mam mniej czasu na przyjemności nie żałuję decyzji o przeniesieniu się na studia zaoczne. Nie zrezygnowałam z nauki, a zaczynam się realizować zawodowo – mówi Paulina Jaskóła ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studenci zaoczni zazwyczaj sami są zmuszeni opłacać sobie naukę i utrzymanie, co uczy ich samodyscypliny, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za siebie i swój budżet. Takie osoby są często także bardziej zmotywowane, zależy im na stanowisku, również ze względów finansowych. No i są dyspozycyjni – pracodawca zatrudniając studenta uczącego się w trybie zaocznym wie, że nie będzie musiał zwalniać go na zajęcia, egzaminy czy seminaria, że będzie przez cały tydzień do jego dyspozycji. Poważny pracownik Student zaoczny postrzegany jest dzisiaj przez pracodawców jako osoba ambitna, świadoma zasad panujących na rynku pracy, coraz częściej z nakreśloną już ścieżką kariery. Pracodawcy wiedzą, że takie osoby chcą zdobyć doświadczenie, rozwinąć się, zaangażować w życie firmy i zostać w niej na dłużej. Warto więc w niego zainwestować. Oczywiście wielu studentów dziennych również podejmuje pracę. Jest to jednak trudniejsze ze względu na formułę studiów, wymagającą m.in. obecności studenta na zajęciach, które odbywają się w godzinach pracy. A uczelnie często nie chcą iść na ugodę. Praca dla studentów dziennych jest więc przeważnie jedynie sposobem na „dorobienie”. Dodatkowo studentom zaocznym pracodawcy często oferują umowę o pracę, dzięki czemu liczony jest im staż do osiągnięcia wieku emerytalnego, przysługują świadczenia zdrowotne oraz wszystkie przywileje należne pełnoetatowym pracownikom. To dodatkowy atut. Wielu licealistom, myślącym o wyborze studiów, wydaje się, że na studiach zaocznych zdobywane wykształcenie jest gorsze, a oceny otrzymuje się za pieniądze. Tymczasem to jedynie stereotyp. Wykładowcy to przecież Ci sami profesorowie, co na studiach dziennych. Na koniec każdego semestru organizowane są standardowe egzaminy, na których sprawdzana jest wiedza studentów. A sami studenci to coraz częściej osoby ambitne, uzdolnione, myślące o swojej przyszłości – świadomi swojego wyboru.


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=193