http://www.suwalki.info

:: Moim zadaniem nie jest kreowanie nowej polityki
Artykuł dodany przez: luki (2010-08-23 13:57:52)

Moim zadaniem nie jest kreowanie nowej polityki, a kontynuacja działań poprzednika – wywiad z Wiesławem Stelmachem, pełniącym obowiązki Prezydenta Suwałk Po śmierci prezydenta automatycznie zostali odwołani jego zastępcy. Tylko Pan i sekretarz Adam Karczewski zachowali swoje pełnomocnictwa. Czy spodziewał się Pan, że wojewoda Maciej Żywno zaproponuje, aby to właśnie Pan pokierował miastem do czasu wyborów? Absolutnie nie brałem pod uwagę możliwości, że to ja obejmę to stanowisko. Stawiałem raczej na dotychczasowego pierwszego zastępcę prezydenta. A jak zareagował Pan na propozycję wojewody? Miał Pan wątpliwości przed podjęciem decyzji? Oczywiście byłem zaskoczony. Sprawowanie urzędu Prezydenta Miasta to wielka odpowiedzialność. Nowe stanowisko wymaga ode mnie działań zupełnie innych niż wykonywałem do tej pory. Po głębszym zastanowieniu uznałem, że warto podjąć to wyzwanie. Przed Panem teraz kilka miesięcy wytężonej pracy. Jakie wyznaczył Pan sobie priorytety? Które sprawy wymagają najszybszej interwencji? Moim zadaniem nie jest kreowanie nowej polityki, a kontynuacja działań poprzednika m.in. w kwestiach inwestycyjnych, finansowych, kadrowych. Mam zadanie doprowadzić to miasto spokojnie do wyborów i przekazać je nowym władzom. Będę kontynuował to, co zostało rozpoczęte – mamy już podpisanych wiele umów inwestycyjnych oraz programów unijnych. Priorytetem jest projekt budżetu na 2011 rok - mam obowiązek przygotować go do 15 listopada i przedłożyć Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. A podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli? Czy w budżecie miasta znajdą się fundusze na realizację wyborczej obietnicy Bronisława Komorowskiego? Suma podwyżek wynagrodzeń dla suwalskich nauczycieli wyniesie 1 mln 400 tys. zł. Te środki znajdują się w budżecie miasta. Naszą rolą jest tylko sprawne przeprowadzenie tego zadania. Jak wygląda obecna sytuacja byłych zastępców prezydenta? Czy ma Pan zamiar przywrócić na stanowiska panów Czesława Renkiewicza i Marka Buczyńskiego? * Chciałbym, żeby dotychczasowi zastępcy mogli pełnić swoje funkcje razem ze mną. Są wprowadzeni we wszystkie sprawy realizowane w Suwałkach. W tej chwili są na wypowiedzeniu, nie wykonują żadnych prac, nie mają żadnych upoważnień, ale otrzymują wynagrodzenie. A ja chciałbym, żeby otrzymywali nadal to wynagrodzenie i mogli zaangażować się w pomoc dla mnie. Suwałki są sporym organizmem, a co za tym idzie – pracy i zadań jest bardzo dużo. To nie jest gmina z jedną szkołą, ośrodkiem kultury i kilkoma kilometrami dróg. Dlatego też liczę na to, iż mój zamysł zostanie spełniony. Z odpowiednią propozycją wystąpiłem do moich kolegów. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie podejmę odpowiednie decyzje w tej sprawie. W jakiej kondycji znajduje się w tej chwili miejska kasa? Jakie długi ma miasto? Wiele osób twierdzi, że Urząd Miasta ukrywa poziom zadłużenia. Kasa miejska jest kontrolowana przez Radę Miejską oraz specjalną instytucję powołaną przez rząd (Regionalna Izba Obrachunkowa). Przedstawiamy miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania finansowe. Do 30 sierpnia półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu będzie przedstawione radnym i RIO. Nie mamy nawet szans, aby cokolwiek ukryć – głosy mówiące o złej kondycji finansowej i ukrywaniu jej przez Urząd Miasta są zupełnie nieuzasadnione. Ile wynosi zadłużenie miasta? 32% przy dopuszczalnym maksymalnym zadłużeniu 60%. Biorąc pod uwagę liczne inwestycje w naszym mieście, z takim zadłużeniem wypadamy korzystnie na tle innych dużych samorządów w regionie. Czy zmiany w Urzędzie Miasta mogą opóźnić terminy realizacji inwestycji w Suwałkach? Wszystko przebiega wg planu, nie ma żadnych czynników, które opóźniłyby te inwestycje. Aqua Park i stadion będą oddane do użytku według terminów w umowach. Prace przy modernizacji ulicy Reja dobiegają końca, niedawno rozpoczęła się termomodernizacja zespołów szkół nr 4 i 6. Wróćmy do Pańskiej nominacji na stanowisko Prezydenta Suwałk. Jakie zmiany wniosła w Pana życie nowa funkcja? Jest to dla mnie zupełnie nowa rzeczywistość. Do tej pory koncentrowałem się na ściśle określonej dziedzinie, jaką są finanse. Teraz moje obowiązki wiążą się z szeregiem problemów dotyczących różnych dziedzin. I jak Pan sobie radzi z tym wszystkim? Staram się na razie zorganizować swoją pracę, w niedługim czasie mam nadzieje opanować sytuację. Jesienią czekają nas wybory samorządowe. Czy ma Pan zamiar w nich wystartować? Wielokrotnie mówiłem, że nie mam ambicji politycznych, nie należę do żadnej partii – nigdy nie było to moim zamiarem. Moja obecna funkcja wiąże się jedynie z doprowadzeniem miasta do wyborów. Jakimi cechami powinien Pana zdaniem charakteryzować się kandydat na Prezydenta Suwałk? Powinna być to osoba kompetentna i odpowiedzialna o szerokich horyzontach myślenia. To stanowisko wymaga wielkiej pracowitości. Prezydent miasta musi być zarówno sprawnym administratorem, jak i wizjonerem. Kto Pana zdaniem byłby najlepszym kandydatem na stanowisko Prezydenta Miasta - któryś z byłych zastępców prezydenta, a może ktoś zupełnie nowy? Tak jak powiedziałem jestem zupełnie apolityczny, dlatego swoje przemyślenia w tym temacie zachowam dla siebie. Proszę zdradzić, jaki pierwszy dokument podpisał Pan jako Prezydent miasta? Po objęciu stanowiska podpisałem różnego rodzaju upoważnienia dla naczelników Urzędu Miasta. Obecnie na moim biurku leży projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. A czy w natłoku prac znajdzie Pan czas na chociaż krótki urlop? W tym roku nie przewiduję urlopu. Przyzwyczaiłem się już, że kadra kierownicza musi zrezygnować z wakacji w okresie letnim – zwłaszcza finanse w tym okresie mają wiele pracy związanej z przedstawieniem raportu z wykonania budżetu w pierwszym półroczu oraz tworzeniem projektu nowego budżetu. Urlop wykorzystuję najczęściej zimą, ale nie wyjeżdżam w dalekie podróże – preferuję spędzanie wolnego czasu w naszych stronach. Dziękuję za rozmowę. * Wywiad został przeprowadzony w poniedziałek (16.08.). We wtorek 17.08. Wiesław Stelmach na mocy zarządzenia prezydenta na swoich zastępców powołał Czesława Renkiewicza i Marka Buczyńskiego. (Rozmawiała iva)


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=191