http://www.suwalki.info

:: Mieszkańcy Suwalszczyzny dokumentują swoje dziedzictwo
Artykuł dodany przez: iva (2010-05-26 16:25:29)

Trwa akcja zbierania świadectw związanych z tradycją regionu Każdy mieszkaniec lub miłośnik Suwalszczyzny może mieć swój wkład w zachowanie dziedzictwa tego pięknego regionu, a jednocześnie odcisnąć w nim trwały ślad. Pracownicy muzeum Wigier i członkinie Zespołu śpiewaczego Wigranie ze Starego Folwarku zainicjowali akcję, która przyczyni się do zachowania tradycji Suwalszczyzny przyszłym pokoleniom. Akcja jest realizowana w ramach tegorocznej edycji programu „Żubr budzi Podlasie”, skierowanego do mieszkańców województwa podlaskiego. W ramach programu pt. „Dziedzictwo kulturowe naszej okolicy” pracownicy Muzeum Wigier i członkinie Zespołu śpiewaczego Wigranie ze Starego Folwarku podjęli inicjatywę zebrania starych pieśni ludowych, gwary, legend i podań, ciekawych historii nadwigierskich wsi, a także spisania przepisów dawnych potraw lokalnych, upraw starych odmian warzyw i kwiatów. „Pielęgnowanie tradycji, czyli powrót do korzeni jest istotną sprawą w zachowaniu tożsamości regionu. Suwalszczyzna była takim tyglem, mieszanką wielonarodowościową. Mieszkali tutaj nie tylko Polacy, ale też Litwini, Rosjanie, Żydzi, Tatarzy, Białorusini, Starowiercy i inni. Każdy coś wniósł do tutejszej kultury i pozostawił ślady swojej bytności. Stąd nasze zainteresowanie, aby resztki zachować od zapomnienia i kultywować w dalszej perspektywie. Znając zwyczaje przodków, ich dążenia, pragnienia, historię wzmacnia się własną wartość w świecie współczesnym. Ta różnorodność tradycji, zwyczajów jaka nas cechuje stanowi o bogactwie naszej kultury i odrębności w świecie, tak często nazywanym globalną wioską.” – wyjaśnia Wiesława Malinowska, pomysłodawczyni i organizatorka akcji. „W ramach wydarzenia każdy mieszkaniec Suwalszczyzny może spisać lub nagrać elementy związane z tradycją regionu i dostarczyć je do Muzeum Wigier w Starym Folwarku do 15 czerwca 2010 r. Dla osób najbardziej zaangażowanych i wyróżniających się, które zbiorą liczne, ciekawe i bogate materiały przewidziane są nagrody rzeczowe.” - powiedział Maciej Partyka, specjalista ds. Brand PR w Kompanii Piwowarskiej. Materiały zostaną zaprezentowane na wspólnej imprezie integracyjnej Nocy Świętojańskiej w Starym Folwarku. Zgłoszone materiały, wywiady, krótkie filmy, podania, zdjęcia zostaną zarchiwizowane i przechowane w Muzeum Wigier. Dokumentacja będzie w przyszłości wykorzystana do celów wystawienniczych a jednocześnie będzie stanowiła źródło wiedzy najmłodszemu pokoleniu. Gromadzenie elementów związanych z lokalną tradycją to nie jedyna akcja zainicjowana przez społeczników z Suwalszczyzny, a odbywająca się w ramach programu „Żubr budzi Podlasie”, skierowanego do mieszkańców woj. podlaskiego. Od marca do czerwca w każdy wtorek odbywają się cykliczne otwarte warsztaty. W ich ramach organizowane są lekcje śpiewu na podstawie zebranych pieśni ludowych z okolicy jeziora Wigry i Suwalszczyzny. Honorowy Patronat nad programem „Żubr budzi Podlasie” objął Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Miasta Białegostoku. Patronat medialny objęły: Gazeta Współczesna, Polskie Radio Białystok, TVP Białystok, portale bstok.pl, hajnowianie.com, suwalki24.pl, suwalki.info, madeinbialystok.pl, ebialystok.pl. *** Żubr Budzi Podlasie Tegoroczna, druga już edycja akcji „Żubr budzi Podlasie” jest kolejną prospołeczną inicjatywą marki w regionie. Skierowana jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców województwa podlaskiego, którzy mogą zgłaszać propozycje społecznych projektów do realizacji. W ramach 4 kategorii: „Akcje społeczne”, „Akademicki Białystok”, „Kultura”, „Sport” jury programu wybiera najciekawsze pomysły mieszkańców, które zostają wsparte przez Żubra łączną kwotą 100 000 złotych. W aktualnej edycji programu Żubr udzielił wsparcia następującym inicjatywom: Konstelacja Żubr – kulturalny gwiazdozbiór inkubatorów kultury wśród małych miejscowości Podlasia, Legenda o Krzyżu – sztuka z mieszkańcami Supraśla w roli głównej, Dzień Kultury Ulicy vol. III – impreza, która ma na celu promocję lokalnej subkultury muzyki hip-hop, Inspire Happening Weekend w Białymstoku, a także akcja polegająca zachowaniu kulturowego dziedzictwa na Suwalszczyźnie.  


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=181