http://www.suwalki.info

:: Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj
Artykuł dodany przez: iva (2010-05-26 08:47:51)

Do 10 czerwca niepełnosprawni oraz osoby powyżej 75. roku życia mogą składać do urzędu gminy wnioski w sprawie głosowania przez pełnomocnika w najbliższych wyborach prezydenckich. Głosowanie przez pełnomocnika polega na upoważnieniu wskazanej przez wyborcę osoby do oddania głosu w jej imieniu. Polacy będą mogli skorzystać z tego przywileju po raz pierwszy w najbliższych wyborach prezydenckich. Ten rodzaj oddania głosu w wyborach jest dostępny w większości krajów Unii Europejskiej, m.in. w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, na Łotwie i we Francji. Kto może głosować przez pełnomocnika? Przede wszystkim z tej możliwości mogą korzystać osoby niepełnosprawne, tj. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego (np. o całkowitej niezdolności do pracy czy niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także orzeczenie o zaliczeniu do I albo II grupy inwalidów). Oprócz nich z prawa do głosowania przez pełnomocnika mogą skorzystać wszyscy wyborcy, którzy najpóźniej w dniu glosowania ukończą 75 lat, bez względu na ich stan zdrowia. Jak zagłosować przez pełnomocnika? Najpóźniej na 10 dni przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 20 czerwca, tj. do 10 czerwca 2010 r., osoba pragnąca skorzystać z możliwości glosowania przez pełnomocnika powinna złożyć wniosek w tej sprawie do urzędu gminy. Jeżeli osoba taka nie może zrobić tego osobiście, może to uczynić w jej imieniu osoba mająca być pełnomocnikiem. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby, która ma zostać pełnomocnikiem. Osoby niepełnosprawne muszą także dołączyć dokument potwierdzający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne z takim dokumentem. Akt pełnomocnictwa sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa przed wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta lub przed inną upoważnioną do tego osobą. Pełnomocnikiem mogą być osoby wpisane do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania na terenie danej gminy. Jedna osoba może być pełnomocnikiem maksymalnie dwóch wyborców. Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie w pierwszej i drugiej turze wyborów, gdy akt pełnomocnictwa został sporządzony przed dniem pierwszej tury lub w drugiej turze wyborów, gdy akt pełnomocnictwa został sporządzony po dniu pierwszej tury wyborów.


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=180