http://www.suwalki.info

:: Twórcza różnica pokoleń w pracy
Artykuł dodany przez: iva (2010-03-30 12:15:15)

Intermentoring staje się kluczowym elementem zarządzania w firmach. Jest skutecznym narzędziem wzmacniającym wymianę doświadczeń i rozwój umiejętności pracowników w różnym wieku. Zapewnia zatrudnionym wzajemne merytoryczne i organizacyjne wsparcie w miejscu pracy. Starsi pracownicy uczą się obsługi nowych urządzeń, programów i technologii, a młodsi korzystają z ich bogatego i zróżnicowanego doświadczenia zawodowego. Korzystają na tym wszyscy, firma oraz pracownicy. Transfer wiedzy i doświadczeń z pokolenia na pokolenie jest najbardziej efektywny, gdy koncentruje się na mocnych stronach przedstawicieli różnych grup wiekowych w firmie. Stają się oni wówczas dla siebie nawzajem mentorami na różnym poziomie i w różnym zakresie, co w praktyce oznacza naturalny przepływ wiedzy i doświadczeń w danej organizacji. Tworzy się wtedy wartość dodana, zarówno dla firmy jak i dla pracowników. To ważna i pozytywna zmiana w myśleniu o grupie wiekowej 45+, gdyż kooperacja międzypokoleniowa zwiększa motywację, szczególnie starszych pracowników. „Kwestia ta została niejako wywołana na początku XXI wieku, uświadomiono sobie wtedy, że potencjał zawodowy grupy 45+ jest niedoceniany” - mówi Marek Graczyk, Business Development Manager, Altkom Akademia. – „Wśród przyczyn można upatrywać transformację gospodarczą, która dokonała się w latach 90-tych minionego wieku. Pracodawcy chcieli głównie zatrudniać młodych ludzi, pozbawionych „złych” doświadczeń poprzedniego systemu. Po wielu latach przyszła jednak refleksja, że uciekając od przeszłości, często nie potrafimy umiejętnie budować przyszłości, na własną prośbę odrzucając kompetencje osób, które przez lata gromadziły wiedzę i doświadczenia, by potem zostać zmuszonymi do przedwczesnej emerytury” – zauważa Graczyk. Czas pokazał, że nie zawsze młodość i zapał są w stanie konkurować z doświadczonym warsztatem pracy. Jak się okazało – wystarczy jedynie ten niedoceniony potencjał uzupełnić o nowe umiejętności wynikające z konieczności stosowania współczesnych technologii, by „stary” pracownik mógł powrócić w „odświeżonej” i atrakcyjnej formule. „Obecnie przy realizacji projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, współfinansowanych przez EFS obowiązuje zasada, która wymaga, aby realizowane szkolenia zawierały kwestie edukacji i rozwoju osób 45+” - podkreśla Marek Graczyk. – „Tym samym, w większości programów szkoleniowych uczących współpracy międzypokoleniowej i eliminujących dysfunkcje komunikacyjne w organizacjach, również tych, które realizuje Altkom Akademia, musi być zawarty moduł doradczy wzmacniający komunikację korzyści wynikających ze współpracy międzygeneracyjnej.” – uzupełnia Graczyk. Rosnącą popularność zyskującego coraz większe społeczne uznanie tematu - koegzystencji i kooperacji międzypokoleniowej tłumaczy jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w konkurencyjnej gospodarce, opartej na wiedzy i informacji, są zobligowane do coraz sprawniejszego zarządzania danymi, ich pozyskiwania, analizy oraz zastosowania i wykorzystania w konkretnych działaniach. Kluczem w tym procesie jest przedsiębiorstwa odpowiednie dobranie zespołu współpracowników o zróżnicowanych doświadczeniach u umiejętnościach oraz odpowiednio zmotywowanych. Intermentoring to doskonałe narzędzie służące budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=174