http://www.suwalki.info

:: Przyroda dyktuje warunki
Artykuł dodany przez: admin (2005-06-16 15:06:36)

Rozmowa z Maciejem Kamińskim, zastępcą dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego ds. ochrony ekosystemów wodnych, nauki i edukacji.

- Żeglarze skarżą się na ograniczenia wprowadzone przez Wigierski Park Narodowy. Twierdzą, że sezon na wodach leżących w granicach WPN zaczyna się zbyt późno, że drastycznie zmniejszyła się liczba miejsc, gdzie można się zatrzymać, przycumować łódź, nie wszystkie wody są udostępnione turystom, nie wolno cumować przy wyspach...

- Sezon turystyczny na wodach parku rozpoczyna się - zgodnie z rozporządzeniem dyrektora WPN z 26 października 1998 roku - 1 czerwca i trwa do 31 października. Jedynie na południe od wysp Ordów i Ostrów, gdzie są rozległe obszary trzcin i nabrzeżne torfowiska, które szczególnie upodobały sobie ptaki - od 15 czerwca. Trudno mi się zgodzić z zarzutem, że drastycznie zmniejszyła się liczba przystani i obozowisk, bo nie jest to prawda. Park z chwilą jego utworzenia, a w tym roku minęło od tego czasu już 16 lat, określił szczegółowo miejsca dostępne dla turystów i ich liczba się nie zmniejszyła. Jeśli chodzi o wody zamknięte dla żeglarzy, to jest ich, jeśli chodzi o powierzchnię, niewiele ponad 10 procent. To kompleks jezior Długie, Muliczne i Okrągłe, Białe Wigierskie, śródleśne suchary. Niektóre z nich były rezerwatami od początku istnienia Wigierskiego Parku Krajobrazowego, czyli od 1975 r. Wyspy nie są udostępniane dla turystów także od początku istnienia WPN ze względu na ich unikatowe walory przyrodnicze. Na największych wyspach, które w części pokrywają łąki i pastwiska, możliwe jest jedynie ich rolnicze wykorzystanie. W okresie funkcjonowania parku wzrosła liczba prywatnych pól namiotowych, poprawił się standard obiektów turystycznych, z roku na rok przybywa nowych obiektów służących turystyce wodnej, np. wypożyczalni sprzętu pływającego.

- Gdzie więc można pływać?

- Dla turystów udostępnione są jeziora: Wigry, Pierty, Postaw, Leszczewek, Omułówek, Mulaczysko, Czarne koło Bryzgla, Czarne koło Gawrychrudy oraz rzeka Czarna Hańcza poniżej jeziora Wigry.

- W tym roku dyrekcja parku przyspieszyła sezon na wigierskich wodach. Rozpoczął się już 26 maja. Nie mogłoby tak pozostać?

- To było maksymalne odstępstwo ze względu na długi weekend. Park musi chronić przyrodę. Tu przede wszystkim chodzi o lęgi ptactwa wodnego i wyprowadzenie młodych. Musimy zapewnić im spokój, uniknąć ich płoszenia przez setki osób pływających po jeziorze na kajakach i żaglówkach. Zobowiązuje nas do tego m.in. fakt, że Wigry posiadają międzynarodową rangę jako obszar cenny dla ptactwa wodnego - są obiektem Konwencji Ramsarskiej. Data rozpoczęcia sezonu turystycznego była konsultowana z radą naukową parku i specjalistami. Od lat obowiązuje wszystkich. Jest i pozostanie niezmienna. Tym, którzy chcą wcześniej zacząć sezon, gorąco polecamy pozostałe jeziora i rzeki naszego pojezierza. Na szczęście mamy w pobliżu wiele miejsc dla uprawiania turystyki wodnej, a park narodowy to coś wyjątkowego.

- Są jednak uprzywilejowani...

- Dotyczy to kilku jednostek pływających, które służą do pracy na wodzie, nie zaś do rekreacji. Do tych "uprzywilejowanych" należą: Policja, która patroluje wody parku w sezonie turystycznym oraz służby parku. Pracownicy WPN doskonale wiedząc, gdzie gniazdują ptaki, gdzie są miejsca przyrodniczo cenne, pływają wolno po wyznaczonych trasach. Kuter rybacki pływa, bo rozwozi rybaków po jeziorze, przewozi ryby bądź uczestniczy w prowadzeniu badań naukowych. Na wodach parku pojawia się też łódź ichtiologa oraz łodzie parkowych strażników, którzy walczą z kłusownikami.

- Żeglarze twierdzą, że pojazdem uprzywilejowanym jest też "Tryton".

- Zasady poruszania się statku po Wigrach, terminy i trasę żeglugi reguluje umowa między dyrekcją WPN i właścicielem statku. Dyrekcja parku skłoniła armatora do modernizacji jednostki, aby nie zagrażała wigierskim wodom i ptactwu. Jest to stateczek cichy, z którego nie przedostają się do wody żadne zanieczyszczenia. Osobiście jestem przeciwny jakimkolwiek odstępstwom od ogólnych zasad dotyczących udostępnienia wód parku, o ile nie są uzasadnione potrzebami ochrony przyrody, wykonywaniem niezbędnych prac lub zapewnieniem bezpieczeństwa. Nie powinno być osób uprzywilejowanych. Te same przepisy muszą obowiązywać wszystkich.

- Dziękuję za rozmowę.

Dorota Skłodowska - Tygodnik Suwalskiadres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=16