http://www.suwalki.info

:: Rozwiń firmę z kredytem technologicznym
Artykuł dodany przez: iva (2009-12-29 10:58:41)

Rozwój przedsiębiorstw wymaga ciągłego inwestowania. W takiej sytuacji warto rozważyć możliwość wykorzystania dofinansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Najwięcej mogą zyskać przedsiębiorcy inwestujący w nowoczesne technologie oraz ochronę środowiska. Od połowy tego roku wybrane polskie banki rozpoczęły nabór wniosków o udzielenie kredytu technologicznego, który pozwala sfinansować inwestycje mające na celu zakup i wdrożenie innowacyjnych technologii. – Taki kredyt podlega częściowemu umorzeniu, dzięki środkom Unii Europejskiej przekazywanym w formie Premii technologicznej, która to trafia do banku udzielającego kredytu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem otrzymania Premii technologicznej jest jednak uruchomienie przez przedsiębiorcę, na podstawie wdrożonej technologii, wytwarzania i sprzedaży nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów czy usług – mówi Arkadiusz Ferenz, Główny Specjalista ds. Funduszy Europejskich w Banku Ochrony Środowiska. Korzyścią dla przedsiębiorców jest również fakt, iż wszelkie dokumenty (związane z udzieleniem samego kredytu, jak i wystosowaniem wniosku o dofinansowanie przez BGK) są składane przez bank udzielający kredytu. Kredyt technologiczny może być udzielony do wysokości 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji i skierowany jest do przedsiębiorców lub osób fizycznych spełniających kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Premia technologiczna wypłacana jest natomiast zgodnie z „Mapą pomocy regionalnej” w odniesieniu do wartości udzielonego kredytu, jednorazowo lub w transzach, w kwocie odpowiadającej wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług wyprodukowanych w wyniku inwestycji, nie wyższej jednak niż 4 mln złotych.


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=155