http://www.suwalki.info

:: Pieniądze leżą na ulicy – milion złotych na własny e-biznes
Artykuł dodany przez: iva (2009-11-02 14:30:14)

Tak atrakcyjnej oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z unijnej kasy jeszcze nie było. W ramach konkursu na “Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1” przedsiębiorcy mogą liczyć nawet na 85% bezzwrotnej dotacji na własny e-biznes o wartości do 1 mln złotych. Konkurs skierowany jest do mikro przedsiębiorstw i małych firm, które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż rok od dnia rejestracji. Przyszli e-biznesmeni mogą występować o kwotę nie niższą niż 20 tys. zł i nie wyższą niż 1 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Przedsięwzięcia mogą być dofinansowywane przez dwa lata. Czym jest, a czym nie jest e-biznes? W przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod pojęciem usługi cyfrowej (e-usługi) rozumiane są usługi świadczone całkowicie w sposób automatyczny. Ten automatyzm musi być w tym wypadku realizowany przez technologię informatyczną, np. oprogramowanie. Innymi ważnymi cechami e-usługi jest to, że: polega ona na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, np. przez Internet; jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (jest zindywidualizowana); jest realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji (czyli zdalnie). Od usługi w ujęciu tradycyjnym odróżnia ją ponadto brak udziału człowieka. Ważnym czynnikiem jest również to, że e-usługa musi spełniać warunek konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie/zamówienie. Na pewno do e-usług w przedstawionym ujęciu nie można zaliczyć: usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, usług telekomunikacyjnych, dostaw towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie - serwisy i sklepy internetowe, płyt CD-ROM, dyskietek i podobnych nośniki fizycznych, materiałów drukowanych, np. książek, biuletynów, gazet i czasopism, płyt CD, kaset magnetofonowych, kaset wideo, płyt DVD, gier na płytach CD-ROM, usług świadczonych przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielają swoim klientom porad za pomocą poczty elektronicznej stron WWW, forów, itp.; usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie), usług fizycznych off-line naprawy sprzętu komputerowego, usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji, centrów wsparcia telefonicznego, usług edukacyjnych świadczonych korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty, konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert, usług telefonicznych z elementem wideo, dostępu do internetu i stron WWW, usług telefonicznych świadczonych przez internet, usług krawieckich, kurierskich, restauracyjnych itp., które możesz zamówić poprzez e-mail lub stronę WWW. Z dofinansowania całkowicie wykluczone są projekty, które polegają na świadczeniu zarówno usług w formie poczty elektronicznej, jak i tych - związanych z hostingiem oraz rejestracją i utrzymaniem domen internetowych. Pomysły na e-biznes są różnorakie. Projekty, które dotychczas otrzymały dofinansowanie to m.in.: Aplikacja do wizualizacji wystroju i umeblowania wnętrz - kwota dofinansowania: 819 740,00 zł; Aplikacja do zarządzania kampaniami reklamowymi - kwota dofinansowania: 762 611,50 zł; Internetowa platforma symulacji biznesowych - kwota dofinansowania: 842 775,00 zł; Gra z elementami ekonomii i polityki - kwota dofinansowania: 546 363,00 zł; Internetowa usługa treningu umysłu i rozwoju inteligencji online – Siłownia Umysłu - kwota dofinansowania: 631 803,97 zł; Modelki.pl - portal skupiający agencje modelek i hostess, agencje castingowe i banki twarzy, a także firmy zajmujące się fotografią mody - kwota dofinansowania: 638 809,00 zł. Mogą to być również wszelkiego rodzaju biblioteki cyfrowe, e-booki, psychozabawy, e-bilety, serwisy e-rekrutacyjne, e-ogłoszenia. Na co uważać podczas wypełniania wniosków? Najczęstszymi błędami pojawiającymi się na etapie oceny formalnej są: błędnie określony kod klasyfikacji PKD lub EKD podstawowej działalności Wnioskodawcy, błędnie wypełniona lub brak wypełnienia pól tabeli dotyczącej Oświadczenia finansowego Wnioskodawcy, błędy rachunkowe we wniosku - w tabeli dotyczącej przebiegu rzeczowo-finansowego, tabeli dotyczącej planu finansowego projektu. Na etapie oceny merytorycznej warto zwrócić uwagę na: jednoznaczne określenie grupy odbiorców e-usług, ich wielkości i lokalizacji oraz potrzeb, umieszczenia odwołań do e-usługi oraz niezgodność z jej definicją i przesłankami; projekty de facto nie opierają się na stworzeniu nowej e-usługi, koncepcję finansowania projektu, ogólnikowe sformułowania, nie wnoszące żadnej wartości merytorycznej bądź powielanie tych samych informacji w różnych punktach wniosku, rozbieżne (niespójne) dane w różnych punktach wniosku. Gdzie szukać pomocy? Aby uniknąć niepotrzebnych nerwów i błędów podczas wypełniania aplikacji, najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów. W Suwałkach instytucją zajmującą się bezpłatnymi konsultacjami oraz komercyjnym opracowywaniem wniosków o dotację jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” (ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki). Agencja działa na rzecz rozwoju regionu od ponad 18 lat i jest tym samym najstarszą tego typu instytucją w kraju. W ramach prowadzonej działalności ARES oferuje między innymi bezpłatne usługi informacyjne w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego, dokonanie wstępnej analizy możliwości uzyskania dotacji, opracowanie wniosku o dotacje oraz biznesplanu. Pomoc w zaprojektowaniu własnego e-biznesu oferuje w Suwałkach również Agencja Interaktywna IT-SERVICE – www.it-service.pl specjalizująca się już od wielu lat w realizacji tego typu przedsięwzięć. Firma oferuje weryfikację pomysłu klienta na e-biznes pod kątem biznesowym, pomaga zdefiniować oraz stworzyć opisy e-usługi, przygotowuje kalkulację kosztów oraz harmonogram rzeczowy. - Aktualnie realizujemy równolegle dwa duże projekty dla klientów z województwa mazowieckiego, gdzie zainteresowanie konkursem jest ogromne. Mamy jednak nadzieję, że będziemy mieli okazję współpracować też z lokalnymi przedsiębiorcami – mówi Piotr Sudnikowski, właściciel firmy. – Konkurs to doskonała okazja na stworzenie dochodowego biznesu za unijne pieniądze, a doświadczenie pokazuje, że nie ma branży, dla której nie można byłoby wdrożyć e-usługi, wystarczy tylko pomysł i dobre chęci – dodaje. Ile czasu zostało do następnego naboru? 12 październik Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła ostatni w tym roku konkurs na „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1”. Nabór wniosków rozpoczął się 26 października. Miał trwać to 13 listopada, jednak zakończył się znacznie wcześniej (29 października), ponieważ już pierwszego dnia została przekroczona alokacja przewidziana na III rundę aplikacyjną (złożono ponad 1500 wniosków). W niektórych miastach przedsiębiorcy tworzyli nawet komitety kolejkowe, sądząc, iż przyznaniu dotacji może dopomóc zasada – kto pierwszy, ten lepszy. Kolejny konkurs w ramach 8.1 POIG zostanie ogłoszony w lutym 2010. Termin ten może ulec przesunięciu. Milion złotych jest na wyciągnięcie ręki - wystarczy dobry pomysł. Podczas ostatniego naboru wpłynęło aż 2 809 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1.896.234.760,30 zł. Można śmiało stwierdzić, iż żaden z dotychczasowych konkursów nie cieszył się aż tak ogromnym zainteresowaniem jak „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1”.


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=143