http://www.suwalki.info

:: Na Suwalszczyźnie i na Ukrainie
Artykuł dodany przez: admin (2005-05-16 15:36:11)

Na Suwalszczyźnie i na Ukrainie

Rozmowa z  Marcinem Moskwą, wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego “Ares” w Suwałkach.

– Seminarium, jakie kilkanaście dni temu zorganizowała Agencja “Ares”, poświęcone było Turystyce i przedsiębiorczości. Było ono efektem projektu realizowanego w ramach programu PAUCI...

– Czyli Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy. To program utworzony z inicjatywy tych trzech państw. Jego celem jest przede wszystkim umocnienie współpracy polsko-ukraińskiej przy wykorzystaniu doświadczeń, jakie nasz kraj zdobył podczas procesu transformacji oraz w okresie zabiegania o przyjęcie do Unii Europejskiej. Koncentruje się on na trzech płaszczyznach: polityce makroekonomicznej, rozwoju małej przedsiębiorczości i reformach samorządowych. ARR “Ares” od dawna starała się o granty w ramach tego programu. Udało się. Nasz pomysł zdobył uznanie. Skupiliśmy się głównie na przekazaniu naszych doświadczeń w rozwoju agroturystyki.

– Ukraińcy są zainteresowani rozwojem agroturystyki u siebie?

– Oczywiście. U nich ta forma wypoczynku dopiero raczkuje, stąd duże zainteresowanie naszymi doświadczeniami. Tym bardziej że mają co pokazać potencjalnemu turyście – góry, przepiękne przestrzenie, urokliwe zakątki z wodospadami. Słowem: dziewicza przyroda.

– Jak na Suwalszczyźnie?

– Właśnie. Zależy nam – i taki miał być między innymi cel tego programu – na rozreklamowaniu zarówno najpiękniejszych miejsc na Suwalszczyźnie, jak i w okręgu karpackim na Ukrainie.

– Czy przed przystąpieniem do realizacji programu poddaliście analizie potencjał obu regionów, jego możliwości? Czy mamy się czym pochwalić i co pokazać?

– Co do nas, to nie ma wątpliwości, gorzej na Ukrainie. Tam dopiero nabiera to tempa. Dokładnie zbadali to nasi partnerzy projektu: Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna u nas i Karpacka Rada Turystyki w Iwano-Frankowsku.

– Jaki będzie trwały efekt projektu?

– Stworzenie profesjonalnej strony internetowej, gdzie każdy zainteresowany wypoczynkiem u nas bądź na Ukrainie znajdzie wyczerpującą informację, gdzie i za ile można wypocząć oraz na jakie liczyć atrakcje.

– Dziękuję za rozmowę.

Dorota Skłodowska - Tygodnik Suwalski
adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=13