http://www.suwalki.info

:: Od stycznia sprzedaż mieszkania bez świadectwa energetycznego będzie niemożliwa
Artykuł dodany przez: iva (2008-11-14 13:33:42)


Od nowego roku wszystkie oddawane do użytku sprzedawane i wynajmowane budynki i mieszkania muszą mieć certyfikat energetyczny.

Certyfikat energetyczny określi, ile energii potrzeba do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, np. jego ogrzaniem, oświetleniem, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Wielkość energii wyrażona będzie w kWh/mkw/rok. Wskaźniki, które wykorzystane będą do wyliczeń uwzględniać będą: izolację, charakterystykę techniczną i instalacyjną, projekt i usytuowanie, wystawienia na słońce i wpływ konstrukcji sąsiadujących, wytwarzania energii własnej i innych czynników, włącznie z klimatem wewnętrznym, mających wpływ na zapotrzebowanie na energię.

W certyfikacie energetycznym będzie określona klasa energetyczna budynku - siedem klas energooszczędności zostanie oznaczonych literami od A do G. Klasa A oznaczać będzie budynek najbardziej energooszczędny, zaś klasa G budynek najmniej energooszczędny. Świadectwo energetyczne musi zostać wydane dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi. Ważne jest ono przez 10 lat.

Świadectwa będą sporządzały wyłącznie osoby odpowiednio przeszkolone i wpisane na listę prowadzoną przez ministra budownictwa. Od 19 stycznia 2008 r. mogłyby się rozpocząć pierwsze szkolenia specjalistów, którzy sporządzaliby certyfikaty energetyczne. Ministerstwo Infrastruktury nie zdążyło jednak do tej pory wydać rozporządzenia wykonawczego, w którym określiłoby zawartość tego dokumentu, dlatego szkolenia rozpoczną się z opóźnieniem.

Niewielka liczba osób uprawnionych do wydawania świadectw energetycznych może sprawić, że sprzedaż mieszkania będzie trudniejsza Brak konkurencji na rynku spowoduje także, że cena certyfikatów może być wyższa niż 1 tys. zł. Zaniechania resortu mogą doprowadzić do tego, że od początku przyszłego roku osoby, które będą chciały sprzedać swoje mieszkania, mogą mieć poważne problemy. Zdaniem ekspertów, nie będzie komu sporządzać certyfikatów, które staną się konieczne do zbycia nieruchomości. Pośrednicy ostrzegają, że osoby, które planują sprzedaż mieszkania, powinny pospieszyć się i zrobić to do końca tego roku.

Na początku przyszłego roku czas oczekiwania na świadectwo może sięgać kilku miesięcy. Liczba osób uprawnionych do wydawania certyfikatów jest bowiem niewielka, a według szacunków deweloperów i pośredników nieruchomości tylko w 2009 roku potrzebnych będzie około miliona świadectw energetycznych, bez których nie przeprowadzi się transakcji zbycia nieruchomości.

W kolejce do nielicznych uprawnionych ustawi się w styczniu tłum właścicieli domów jednorodzinnych, mieszkań, spółdzielni, zarządców wspólnot mieszkaniowych, centrów handlowych i budynków użyteczności publicznej. Z naturalnych przyczyn w pierwszej kolejności będą przyjmowane najlepiej płatne zlecenia. Trudno przypuszczać, aby właściciel domu jednorodzinnego wygrał ze spółdzielnią mieszkaniową konkurencję cenową.

Jak twierdzą eksperci, po wprowadzeniu obowiązku posiadania certyfikatów energetycznych ceny mieszkań wzrosną, gdyż sprzedawcy doliczą sobie do wartości nieruchomości koszty związane z uzyskaniem świadectwa. Ponadto wyższa klasa energetyczna przyczyni się do wzrostu ceny nieruchomości. Analogicznie gorsza klasa energetyczna powinna obniżyć jej wartość. Spowodować to może pewien zastój w obrocie budynkami i mieszkaniami. Niektórym właścicielom może nie udać się uzyskać certyfikatu energetycznego przed zaplanowanym terminem sprzedaży nieruchomości.

Bez certyfikatu po 1 stycznia 2009 r. nie będzie można przystąpić do podpisania umowy u notariusza, a także umowy najmu. Aby notariusz mógł sporządzić taką umowę, właściciel oprócz wypisów z księgi wieczystej, będzie musiał okazać certyfikat. Dlatego trudności z jego uzyskaniem mogą spowodować zastój na rynku obrotu nieruchomościami.

Certyfikat energetyczny to wymóg postawiony przez dyrektywę Unii Europejskiej 2002/91/EC z
16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynku.

W związku z tą dyrektywą od 1 stycznia 2009 roku wchodzi w życie ustawa nakładająca na osoby sprzedające lub wynajmujące budynki i mieszkania obowiązek posiadania świadectw energetycznych.

Na podstawie: Gazeta Prawna, Onet.pladres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=110