http://www.suwalki.info

:: Lokalny rynek pracy a migracje - problemy i możliwosci rozwiazań
Artykuł dodany przez: luki (2008-09-30 13:57:26)

Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych jest organizacją działającą na rzecz wzrostu zatrudnienia. Została powołana w 1990 roku przez osoby, które w okresie PRL-u były związane ze środowiskiem opozycyjnym (w radzie fundacji zasiadali Jacek Kuroń, Michał Boni i Henryk Wujec). W ciągu 18 lat działalności organizacja zrealizowała ponad 100 projektów i przeszkoliła około 7 tysięcy osób w dziedzinie aktywizacji zawodowej.

Work PL – jak przeciwdziałać bezrobociu?

Do tej pory z Podlasia wyemigrowało 5% ludności. Co zrobić, żeby przeciwdziałać negatywnym skutkom migracji? Jak zatrzymać w kraju młodych ludzi? Na te i inne pytania dotyczące podlaskiego rynku pracy odpowiedzą 15 października eksperci. Prelekcje odbędą się w ramach seminarium “Lokalny rynek pracy a migracje – problemy i możliwości rozwiązań”.

“Work in Poland” - co to takiego?

W ramach programu “Work in Poland”, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych przeprowadziła szereg analiz procesów migracyjnych i ich wpływu na lokalne rynki pracy. Zadaniem seminarium jest wzmocnienie kompetencji i działań organizacji pozarządowych w zakresie usług dla rynku pracy. “Work in Poland” to nie tylko dyskusje i badania, to także konkursy grantowe i szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych.

Wiedza, praktyka, kompetencje, informacja i promocja

Na potrzeby projektu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zespół ekspertów przygotował analizy dotyczące bezrobocia i wielu aspektów migracji. Bazą do dalszych prac i organizowanych przez FISE szkoleń, stało się wstępne opracowanie doktora Pawła Kaczmarczyka z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, “Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura i potencjalne skutki na rynku pracy”. Doktor Kaczmarczyk zaprezentuje wyniki swojej pracy podczas seminarium w Suwałkach.

Najlepsi w regionach

W konkursie grantowym na realizację innowacyjnych projektów na rzecz lokalnego rynku pracy, wsparcie finansowe FISE otrzymało 5 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród nich znalazło się Stowarzyszenie Pastwisko.org z Suwałk. Nagrodzony projekt “KomPressJa” jest skierowany do gimnazjalistów dotkniętych problematyką migracji rodziny lub przyjaciół. Pomysłodawcy chcą przeciwdziałać emigracji poprzez zainteresowanie historią i kulturą regionu. W trakcie warsztatów dziennikarskich powstanie strona internetowa o aktualnościach z Suwałk. Pozostali zwycięzcy to: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu i projekt “Zostańcie w Dębicy”; Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty - “Zmieniam siebie i swoje życie”; Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z projektem “Wrócić i co dalej?” oraz Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju - “Wyprzedzić oczekiwania”.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium są proszone o odesłanie potwierdzenia udziału do dnia 3 października b.r. faksem na numer: (022) 825 70 76 lub pocztą na adres: Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, ul. Polna 24/7, 00-630 Warszawa.

pobierz kartę zgłoszeniową »


Patronem medialnym seminarium jest portal suwalki.info.

Program seminarium:

Miejsce seminarium: Dom Nauczyciela, ul. Kościuszki 120, Suwałki

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników seminarium.
11:00 – 11:20 Powitanie uczestników przez honorowych patronów – Józef Gajewski,
Prezydent Miasta Suwałki, Szczepan Ołdakowski, Starosta Suwalski.
11:20 – 11:40 Przedstawienie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i programu „Work in Poland” – Magdalena Huszcza, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
11.40 – 12:15 Problemy rynku pracy w kontekście zjawiska migracji w Polsce i na obszarze Suwalszczyzny – Paweł Kaczmarczyk, Osrodek Badan nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
12.15 – 12.55 Rola organizacji pozarządowych na lokalnym rynku pracy i rekomendacje działań – Raport z warsztatów eksperckich programu „Work in Poland” – Joanna Tyrowicz, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
12:55 – 13.10 Przerwa kawowa.
13:10 – 13:30 Rynek pracy i rozwój lokalny w kontekście problemu migracji – Mariola Ciborowska, asystent EURES w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach.
13:30 – 13:50 KomPressJa – prezentacja projektu Stowarzyszenia Pastwisko.org dofinansowanego w ramach programu „Work in Poland” – Wojciech Pająk, Stowarzyszenie Pastwisko.org.
13:50 – 14:10 Akademia Augustowska – program na rzecz aktywizacji młodziey –
Anna Żukowska, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
14:10 – 14:30 Możliwości pozyskiwania środków na projekty w ramach PO KL – Dorota Pawłuszewicz, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
14:30 – 15:30 Obiad.


adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=105