http://www.suwalki.info

:: Jazda ze znakiem jakości
Artykuł dodany przez: admin (2005-03-03 14:50:22)

Rozmowa z Aleksandrem Czuprem, od dwóch lat dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

Aleksander Czuper

 – Coraz więcej osób przyjeżdża do Suwałk z całej  Polski, żeby właśnie tutaj zdawać egzamin na prawo jazdy. Dlaczego?

– To prawda, w tej chwili codziennie mamy w ośrodku 70 – 80 kursantów. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że zmieniliśmy stosunek do klienta. Dawniej WORD był straszakiem i przypominał zamkniętą twierdzę. Zrobiliśmy rzetelną analizę funkcjonowania ośrodka, na podstawie której powstał wewnętrzny system „Polityka jakości” – takie nasze ISO. Dwa pierwsze jego punkty mówią o zapewnianiu najwyższej jakości usług oraz spełnianiu oczekiwań i potrzeb klientów wobec ośrodka.

Zreformowaliśmy też system egzaminowania. Skróceniu uległ czas oczekiwania na egzamin. Teraz w ciągu dnia wyznaczonych jest kilka terminów egzaminu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to egzaminujemy również w soboty i niedziele. Oceniamy też wnikliwie pracę egzaminujących. Ci z nich, którzy mają wskaźnik niezdawalności powyżej normy, mogą się liczyć z tym, że muszą zaliczyć dodatkowe szkolenie. Obecnie mamy do dyspozycji 13 egzaminatorów. Zatrudnienie jest uzależnione od ilości osób zapisanych na egzamin.

– Czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że egzaminatorzy są w związku z tym bardziej pobłażliwi?

– Nie. Zauważyliśmy, że zwiększenie ilości godzin w kursie do 30 spowodowało, iż kandydaci na kierowców są lepiej przygotowani do egzaminu. Z pewnością na jego wynik ma też wpływ fakt, że skróciliśmy czas oczekiwania na egzamin. Nie można przecież zdawać egzaminu przez pół roku. Kursant ma być przygotowany na egzamin tak jak sportowiec – z zamiarem osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Sam egzamin również uległ skróceniu. Teraz część teoretyczna i część praktyczna nie mogą łącznie przekroczyć trzech godzin, a kiedyś było to nawet siedem. Kursanci, którym trzy razy nie powiodło się na egzaminie, mogą skorzystać z bezpłatnej porady naszego psychologa i egzaminatora nadzorującego.

Opracowaliśmy kodeks egzaminatora i instruktora. Nie jest on żadnym regulaminem, ale powinien skłonić do przemyśleń i wyciagnięcia wniosków.

Egzaminatorzy i instruktorzy również doszkalają się. W ubiegłym roku ćwiczyliśmy na przykład na największej w Europie płycie poślizgowej (ponad 30 ha) w Wiedniu, jeżdżąc różnego typu samochodami o różnym wyposażeniu w techniczne nowości.

– Czy ciężko było wprowadzać zmiany?

– Zmiany były konieczne. Najtrudniejsza była jednak zmiana mentalności. Dzisiaj kolejność ważności podmiotów jest u nas następująca: klient – WORD – egzaminator – pracownik. Dawniej różnie z tym bywało. Nasi pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu obsługi klienta, przy czym należy zaznaczyć, że w zakładzie klientami są nie tylko kursanci, ale również pracownicy wobec siebie, na przykład instruktor, który przychodzi do pani kadrowej. Wszyscy muszą uświadamiać sobie, że pracują w zespole. Wtedy łatwiej jest także organizować różnego rodzaju akcje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, których WORD co roku przeprowadza bardzo dużo – w ubiegłym roku ponad trzydzieści. Pracownicy biorą w nich udział na zasadzie wolontariatu.

Jeżeli chodzi natomiast o usprawnienie naszej pracy, to oprócz wspomnianego systemu jakości, wprowadzamy też zmiany w parku maszynowym. Wymieniliśmy pojazdy starsze na nowe, nowoczesne. Wprowadziliśmy nowe przyczepy, na których jest łatwiej wykonać zadanie egzaminacyjne na placu manewrowym. Modernizujemy WORD i przebudowujemy place manewrowe tak, żeby gwarantowały kursantom jak największy komfort na egzaminie. Natomiast porządkując samą przestrzeń wokół ośrodka, zrobiliśmy parkingi, doprowadziliśmy do ograniczenia prędkości i ustawienia znaków zakazu zatrzymywania się. To również zmniejszyło stres zdającego egzamin i zwiększyło bezpieczeństwo przy WORD.

– Jakie planujecie nowe działania?

– Przede wszystkim stawiamy na promocję Suwałk. Nasze miasto może być słynne również w motoryzacji, tak jak obecnie w badmintonie czy pływaniu. Próbujemy wywrzeć nacisk na władze miejskie i wojewódzkie, aby w swoich najbliższych planach inwestycyjnych podjęły modernizację działającego przy szkole toru kartingowego, żeby mógł spełniać wiele funkcji i najwyższe europejskie normy. Zawodnicy sportów kartingowych i samochodowych z Litwy wykazują duże zainteresowanie naszym torem. Przy zmodernizowanym torze kartingowym mogłaby też powstać płyta poślizgowa, a w następnej kolejności (przy współpracy ze stowarzyszeniem „Motokart”, Szkołą Samochodową oraz WORD) mogłaby powstać Szkoła Doskonalenia Techniki Jazdy – nowe miejsca pracy oraz system zajęć podnoszących poziom kierujących pojazdami, czyli podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezentowaliśmy już próbki takiej jazdy przy pomocy tzw. „trolejów”.

– Skąd będą pieniądze na taką inwestycję?

– Fundusze mogą być pozyskiwane przy pomocy władz samorządowych, które mogłyby wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej z projektem programu pilotażowego dla szkół samochodowych na Polskę realizowanym w Suwałkach w Zespole Szkół nr 6. Chętnie się do tego włączymy. Przy okazji mowy o szkołach samochodowych to chcę wskazać – moim zdaniem – dużą lukę w systemie ich funkcjonowania. Dziś ich absolwenci uprawnienia do kierowania samochodem zdobywają w prywatnych ośrodkach szkolenia kierowców. Chodzi o to, aby w czasie nauczania uczeń mógł w szkole ukończyć kurs samochodowy zakończony egzaminem państwowym. Jako WORD-y z całego kraju monitujemy o zmianę takich absurdalnych przepisów.

Wracając na nasze podwórko, będziemy również rozbudowywać sieć gminnych centrów bezpieczeństwa. Pierwsze w Polsce powstało w Raczkach w styczniu ubiegłego roku, kolejne – w Bakałarzewie. W najbliższym czasie otwarte zostanie centrum w Przerośli, a potem w Wiżajnach i w Rutce-Tartaku. Wójtowie chętnie z nami współpracują. Centra są organizowane z myślą o dzieciach i młodzieży wiejskiej, to oni są bowiem najbardziej zagrożonymi uczestnikami ruchu drogowego, bo poruszają się poboczami dróg. Chcieliśmy, żeby mieli możliwość uzyskania w swojej szkole karty rowerowej i motorowerowej. Coraz więcej młodych ludzi jeździ motorowerami i skuterami, nie posiadając do tego uprawnień. Jeżeli zdobędą kartę, to będą również mogli brać udział w organizowanych przez nas atrakcyjnych zawodach, także o randze ogólnopolskiej.

Nowością jest także to, że kartę w gminnych centrach można zdobyć także w okresie wakacji, łącząc wypoczynek z nauką.

Z pracowni wychowania komunikacyjnego korzystają również policja i szkoły nauki jazdy.

– Z czego utrzymuje się ośrodek?

– Wyłącznie z wypracowanych środków. Nie otrzymujemy żadnych dotacji. Nadwyżki przeznaczamy na rozwój firmy. Na razie inwestujemy. Najważniejszym źródłem dochodu są dla nas dzisiaj kursy i egzaminy na prawo jazdy, ale zdajemy sobie sprawę z nadchodzącego niżu demograficznego. Dlatego intensywnie poszukujemy i przygotowujemy się do nowych form zarabiania pieniędzy. Jesteśmy firmą, z którą warto współpracować, bo zarobione w naszym mieście nadwyżki przeznaczamy na podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zakup pomocy naukowych na lekcje wychowania komunikacyjnego, organizację zawodów, konkursów. Zapraszamy do współpracy wszystkich

– Życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadziła Agnieszka Szyszko - Tygodnik Suwalski

Wywiad pochodzi z aktualnego numeru Tygodnika Suwalskiego
adres tego artykułu: http://www.suwalki.info/articles.php?id=1