suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Wiadomości
Dziś spotkanie dot. dofinansowania instalacji fotowoltaicznych
Dziś spotkanie dot. dofinansowania instalacji fotowoltaicznychDo składania wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych będą zachęcać mieszkańców Suwałk pracownicy Ratusza. W tym celu organizują spotkanie informacyjne – 4 grudnia o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach.

Możliwość dofinansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Suwałk będzie możliwa po tym jak Miasto złoży wniosek o dofinansowanie na realizację projektu grantowego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe”. W planach jest możliwość dofinansowania instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5kWp, dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 5000 kWh. Wnioski na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych będą mogli składać mieszkańcy Suwałk, którzy nie zalegają z podatkami i opłatami na rzecz Miasta. Dodatkowo dach budynku, na których będą montowane panele fotowoltaiczne nie może być pokryty eternitem. Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 9 - 13 grudnia 2019 r. w pokoju 129 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1. Podczas spotkania w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód pracownicy Ratusza udzielą wszelkich niezbędnych informacji na ten temat.

Założenia projektu:

1. Dofinansowanie projektu ze środków RPOWP 2014-2020 pozwoli na pokrycie maksymalnie 65 % wartości instalacji brutto. W przypadku uznania podatku VAT za koszt niekwalifikowalny dofinansowanie będzie liczone od kosztów instalacji netto.
2. Kosztem kwalifikowalnym będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Do kosztów niekwalifikowanych należeć będą:
- koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia lub budynku na potrzeby nowego odnawialnego źródła ciepła lub energii elektrycznej,
- przeróbki wewnętrznej instalacji elektrycznej;
- koszty robót towarzyszących (np.: wymiana części pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, remont i przebudowa kominów oraz innych elementów konstrukcyjnych dachu/budynku).
3. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Grantobiorcę, który będzie musiał ponieść całość kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji. Refundacja będzie dokonana po przedstawieniu dowodów zakupu i płatności oraz odbiorze technicznym instalacji przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
4. W budynku mieszkalnym, na którym będą instalowane panele fotowoltaiczne nie może być prowadzona działalność gospodarcza ani działalność rolnicza.
5. Energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być używana wyłącznie na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. Tylko niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonym w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
6. W sytuacji gdy suma kosztów kwalifikowanych przekroczy dostępną dla Grantodawcy (Miasta Suwałki) alokację w konkursie (2.000.000zł) przewiduje się wprowadzenie kryterium społecznego (gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnością, rodziny wielodzietne), za które będzie można uzyskać 5 pkt.

Kryteria wyboru mieszkańców*:
Grantobiorca musi być mieszkańcem miasta Suwałki.
Grantobiorca nie może zalegać z podatkami i innymi należnymi opłatami na rzecz Miasta Suwałki.
Dach budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, na którym będą montowane panele fotowoltaiczne, nie może być pokryty eternitem (azbestem).
*zastrzega się możliwość wprowadzenia dodatkowych kryteriów wyboru lub ogłoszenia nowego naboru w przypadku gdy będzie to wynikało z nowych wytycznych lub zaleceń IZ RPOWP.

Więcej informacji o zasadach działania instalacji oraz o zasadach uzyskania dofinansowania będzie można uzyskać podczas spotkania 4 grudnia 2019 r. o godz. 16.30 w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 09-13 grudnia 2019 r. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach pokój 129, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni tygodnia 7.30 - 15.30.


Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz »dodaj komentarz:
podaj: imię
e-mail
temat
treść
Wpisz kod z obrazka:
 


DZ | 04.12.2019Wywiady

INDECO - Szafy z Drzwiami Suwanymi, Zabudowy Wnęk
ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INDECO

Reklama

REKLAMA
Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
Tel: 885-212-212 e-mail: redakcja@suwalki.info, reklama@suwalki.info
Projekt i wykonanie: