suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Wiadomości
Co z suwalską oświatą?
Co z suwalską oświatą?O zajęcie się poziomem kształcenia w Suwałkach apeluje Sławomir Sieczkowski, radny z ugrupowania „Mieszkańcy Suwałk”, a Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk chce powołania zespołu naprawczego.

Radny zwrócił się do prezydenta z interpelacją w której, chce wprowadzenia zmian w suwalskiej oświacie. Chodzi między innymi o zmiany zasad i trybu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i likwidację Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

- W pełni podzielam pogląd wyrażony w ubiegłym roku oraz w czerwcu br. przez Pana Prezydenta o niezadowalającym (rokrocznie obniżającym się) poziomie kształcenia dzieci i młodzieży w naszym Mieście. Cieszę się, że Pan Prezydent dostrzegł to zjawisko oraz zauważył, że trzeba to zmienić. Dotychczas poza wypowiedziami nic się jednak nie dzieje, a okres wakacji możliwy do prowadzenia prac analitycznych szybko upływa. Po wakacjach ponownie rozpocznie się rok szkolny i nie będzie czasu na podjęcie przemyślanych działań w celu zahamowania procesu pogarszania się jakości nauczania. Z wypowiedzi Pana Prezydenta można by sądzić, że całą winą za obecny stan miejskiej oświaty obarczamy przede wszystkim nauczycieli.. Tym samym godzimy się na funkcjonowanie nieskutecznych uregulowań prawnych, które w mojej ocenie nie spełniają celu motywacyjnego – czytamy w interpelacji.

Radny proponuje następujące zmiany zasad i trybu przyznawania dodatku motywacyjnego poprzez określenie:

- jasnych i konkretnych warunków uzyskania dodatku, tak aby wykluczyć automatyczne jego przyznawanie wszystkim nauczycielom i dyrektorom. Można by dyrektorów dodatkowo wynagradzać za utrzymanie lub podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych; brak wypadków na terenie szkoły, a nauczycieli gratyfikować za liczbę uczniów uczestniczących w olimpiadach i konkursach zewnętrznych oraz uzyskanie osiągnięć,
- wpływu na wysokość dodatku dydaktycznych i sportowych uczniów, czy też utrzymania wysokiej liczby uczniów promowanych.
- minimalnej kwoty dodatku, np. w kwocie 200-300 zł;

Sieczkowski chce także ustalić konkretne kryteria przyznawania nagrody Prezydenta i dyrektora, promujące szczególne osiągnięcia uzyskiwane w pracy pedagogicznej. - Możliwości zgłaszania wniosków powinny posiadać także nauczycielskie związki zawodowe. Wprowadziłbym również wymóg przedstawienia radzie pedagogicznej uzasadnienia wniosku o przyznanie tego wyróżnienia finansowego. W świetle obowiązujących uregulowań dyrektor szkoły zobowiązany jest do uzyskania opinii rady pedagogicznej na temat wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta. W praktyce dyrektor szkoły informuje radę pedagogiczną o zamiarze złożenia wniosku, podając nazwisko nauczyciela. Nie informuje – ponieważ nie ma takiego obowiązku – komu zamierza wręczyć swoją nagrodę. Wskazanie konkretnych osiągnięć nauczyciela nominowanego do nagrody Prezydenta i dyrektora spowoduje, że dyrektor szkoły będzie zmuszony zapoznać się z sukcesami także innych nauczycieli, niż przez niego wybranych oraz dokonanie oceny (wartościowania, porównania) tych osiągnięć. Nauczyciele uczestniczący w posiedzeniu rady pedagogicznej będą natomiast mieli okazję zapoznać się z wysiłkiem innych osób i skorzystać z ich doświadczenia. Gratyfikować należy najbardziej zaangażowanych i wyróżniających się pedagogów. Dziś w środowisku nauczycielskim zaczyna panować przekonanie, iż gratyfikacja nie zawsze wprost wynika ze względów merytorycznych ale nie bez znaczenia są tu względy koleżeńsko - rodzinne. – argumentuje Sieczkowski.

Radny chce również, aby rozważyć likwidację Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ponieważ jednostka ta nie spełnia swojej roli.. - W razie podjęcia decyzji o dalszym funkcjonowaniu SODN proponuję przynajmniej opracowanie programu jej działania, który będzie odpowiadał rzeczywistym potrzebom nauczycieli i dyrektorów szkół, a nie zapewniał, w zasadzie, głównie posady pracownikom SODN – proponuje.

Z kolei Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk chce powołać zespół naprawczy, które zajmie się złą kondycją w oświacie i przedstawi propozycje rozwiązania bądź poprawy obecnej sytuacji. - Mamy wstępnie przeanalizowane wyniki matur, ale nie będziemy czekać na wyniki egzaminów z przedmiotów zawodowych, bo trwałoby to do końca sierpnia. Chciałbym, abyśmy do połowy lipca przeanalizowali materiały we własnym gronie, a później należy powołać zespół, który zajmie się naprawą oświaty w mieście. Będzie on w bardzo zróżnicowanym składzie z udziałem przedstawicieli rodziców, dyrektorów szkół, radnych i osób, którym na co dzień na oświacie zależy. Chciałbym aby zespół spotkał się ze mną jeszcze przed końcem wakacji i określimy zadania do wykonania - mówił włodarz.


Dodaj komentarz »

Ostatnio dodane komentarze
- nagroda dyrektora
W jednej ze szkół podstawowych nagroda dyrektora przyznawana jest co roku tym samym nauczycielom za układanie planu lekcji. Czy w ten s...
autor:~motywacja
- Recepta
Kiedyś były dodatkowe godziny na zajęcia z przedmiotów, projekty dla uczniów zdolnych, godziny na zajęcia wyrównawcze. Od wielu lat ich...
autor:~pinio
- edukacja przede wszystkim
Nikt nie moze być mundrzejszy od Cesława. Un najmondrzesy!
autor:~mućka z Filipowa

wszystkie komentarze »


ibn news1
dodaj komentarz:
podaj: imię
e-mail
temat
treść
Wpisz kod z obrazka:
 


DZ | 10.07.2019
PRZESTRONNE MIESZKANIA
3 POKOJOWE PRZY UL. LITYNSKIEGO

Reklama

REKLAMA
Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inneOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
tel: 87 730 5991, 885-212-212 e-mail: [email protected], [email protected]
Projekt i wykonanie: